Kuidas kõrgemad jõud meiega suhtlevad. Märgid

Kõrgemad jõud. Universum. Maailm. Kõiksus. Jne. Nii palju müstilisi nimetusi. Igaühele on lähedane oma. 
Asi ei ole aga nimetuses, vaid selles, et on midagi meist kõrgemat, mis meid juhib, suunab ja kontrollib. See on fakt.

ranibu.ru
Kõrgemad jõud räägivad meiega pidevalt. Küsimus on selles, kuidas kuulda ja mõista nende keelt. 
Sest kõik meie õnnetused – need on juba Kõiksuse karjatused: „Seisa! Sa lähed mitte sinna! Pöörasid oma rajalt kõrvale. Rajalt, mis viib sind sinu õnne ja rõõmuni. Ma olen sulle nii palju märke saatnud, et hoida sind teelt kaldumast ja ohtudest.”

PS!
Kui juhtub mingi ühekordne õnnetus, siis see on pigem tõesti juhus, mingi realistliku selge põhjusega. 
Aga kui mingi asi kordub juba 2 või 3 korda, siis võib seda märgiks pidada.

Kõiksus hoolitseb meie eest alati, pöörates tähelepanu meile vajalikult informatsioonile. Iga kord saadab ta hoiatusi märkide näol. Aga me jonnakalt ei taha seda häält kuulda... Või kuuleme... aga ei mõista seda või tõlgendame valesti...


1. PEEN TUNNETE KEEL

See on meie energeetiline, emotsionaalne ja intuitiivne olek. Seepärast on nii oluline kuulatada ennast, oma hinge ja seda, mida ütleb meie süda. Kahjuks on kaasaegsel inimesel nii keeruline oma südant kuulda.
 
Kui süda laulab, siis oled õigel teel. Kui on tunda ebamugavust, raskust, ebaselgelt ärevust – on valitud ebaõige tee. Sama lugu on siis, kui teeme midagi ainult sellepärast, et oleme sunnitud ehk kohustatud.


2. ESIMESTE HOIATUSTE EHK KUKLATUNDE KEEL

Kui me ennast ei kuula, siis kasutavad kõrgemad jõud märkide ja signaalide keelt. See on juhuslik sündmus – läkastama hakkamine, jala äraväänamine, miski asju mahakukkumine, keegi segab või ütleb midagi jne. Meile antakse teada nii headest kui ka halbadest sündmustest.

Vaadake ümbritsevat maailma, inimesi ja ennast! Jätke meelde ja jälitage märke – selliseid märke võib interpreteerida ainult pärast teostunud fakti, sündmust. Kui te märki või signaali ei mõista, korduvad need kuni 3 korda. Peale seda võtavad kõrgemad jõud kasutusele järgmised, palju karmimad meeted, et teiega suhelda.


3. SITUATSIOONI KEEL

Niikaua kui inimene püsib oma õigel teel, saadab teda edu ning asjad õnnestuvad.
Kui inimene pööras oma teelt ära, siis hakatakse teiega rääkima situatsiooni keeles, st situatsioonid saavad ümber pööratud – tehing ei toimunud, tähtis kohtumine on ära öeldud, naine petab jne... Kõik situatsioonid – need on elu õppetunnid. Sel moel kõrgemad jõud teid ei sega, aga hoiavad ära halvimast.

Kui inimene peale neid signaale ärritub ega mõista neid, siis kasvatamismeetodid muutuvad veel karmimaks. Teile näidatakse, et teil ei ole õigus. 
Aga kui õppetund on mõistetud, siis situatsioon on tasandatud ja ebaõnn vahetub varsti eduga.


4. EBAÕNNE KEEL

See tundub juba „karistusena”. Üldises mõttes näeb see välja umbes nii: mis on inimese jaoks kõige hinnalisem, mille külge ta kõige rohkem seotud on – selle pihta löök ka tuleb.
Kui see on raha, siis materiaalse olukorra pihta. Purunevad armastussuhted. Sageli kasvatusliku protsessi eesmärgil kasutatakse haigust.

Löök tuleb nii tugev, et seda on võimatu mitte märgata. On vaja alati selgitada, miks see juhtus. Kui te mõistsite, miks, siis lahkuvad probleemid ruttu ning kõik taastatakse parimal moel.

Analüüsimiseks ning arusaamiseks on aga vaja aega – lihtsalt fraasid või mõtted „ma mõistsin” - neist ei jätku. Tervel teie energeetilisel süsteemil on vaja ennast ümber häälestada. Sellele järgnevad ülekontrollivad momendid ja situatsioonid, mis näevad välja üldse mitte nii nagu oli eelmine probleem. See toimub niikaua kuni te lõpuks ületate oma senise kogemuste ja vigade üle mõtlemise ja mõtestamise piiri.
Selliste julma ebaõnne abil suunavad kõrgemad jõud inimest tema teele selleks, et ta täidaks oma eesmärgi ja õpiks selgeks õppetunnid.


5. OTSENE KONTAKT

Erinevad hoiatused ja karistused mõistmatute jaoks korduvad 3 korda. Kui te ei reageeri, siis võetakse kasutusele otsese kontakti keel.
Teid tõmbab või satute juhuslikult mingi inimese juurde, nt spetsialisti, selgeltnägija, tervendaja, pühamehe juurde; loengusse, seminarile, kus teile järsku selgitatakse ära teie erineva ebaõnne põhjused.

Selliste inimeste sõnad ei ole alati vastuvõetavad. Nad võivad astuda teile nö konnasilma peale. Te tahaks vaielda, tõestada, veenda, aga mitte kuulata – see on veel üks märk, et siin on varjul suurim probleem, millele tuleb tähelepanu pöörata.


6. OTSENE HOIATUS

Veel karmim tähelepanu pööramise meetod on näiteks see, kui kodust väljudes näete seina peal suureltkirjutatuna: „Jaan on loll!”. Kuni tei ei mõista, et see fraas käib teie pihta, siis jääbki see nõnda sinna paigale.
Või siis istute ja mõtlete „aeg on äripartnerist lahku lüüa”.... ning seni täiesti tugev olnud tool teie istumise all kukub laiali ja teie saate muhu. See tähendab, et teile anti mõista, mis teie mõttest välja tuleb...
Selliseid näiteid võib tuua sadu. Igaühel omad.


7. SISENDAMISE KEEL

Otsene tekst meeldejätmiseks. Selle aluseks on mälu otsene kasutamine, ilma mõtlemiseta. Inimene muutub sõltuvaks alkoholist, narkootikumidest, kasiinost, sektidest, kalalkäimiseks jne.  
Igaüks lõikab, mida külvas. Veel ei ole hilja mõtlema jääda – šanss on alles.


8. JÕHKER KASVATUSLIK PROTSESS

Seejärel muutub kasvatuslik protsess veel julmemaks. Need nn „märgid, hoiatused, signaalid” asenduvad „karistustega”, mis sel juhul, kui neile mitte tähelepanu pöörata, muutuvad ainult jõulisemaks. Ootamatud haigestumised, avariid, probleemid, jäsemete nihestused, luumurrud, õnnetud juhtumid.
Kui inimene ka peale neid midagi ei taipa, siis võidakse teda vastamisi panna ravimatu haigusega, invaliidsusega jne või... surmaga.


Lõpetuseks...
Uskuda või mitte – selles pole küsimus.
Lihtsalt märgake, jälitage signaale ning tehke järeldused!


Eksperimendid vastuste saamiseks
Selleks võib näiteks lahti lüüa enda lemmikraamatu või mingi muu suvaliselt kohalt, panna näpp peale vaatamata mingi koha peale ja lugeda seda teksti. Seejärel tõlgendada ning analüüsida vastavalt situatsioonile, vastavalt küsimusele. (tõlkija kommentaar)


/Nikolai Bulgakov/
(tõlkija märkus - mitte Mihhail Afanasjevitš Bulgakov)

Tõlkinud Ingrid Soosaar (Prass).
CopyRight ©
Allikas:

Postita kommentaar

Copyright © Manaratas. Designed by OddThemes