Inimkonna tulevik. Paul Dienachi salajased ennustused

Kõik nähtused toimuvad ajas ja ruumis, siis seega on ajas rändamise füüsikateooria kõige eksisteerimise aluseks. 
Absoluutselt kõik kehad Universumis liiguvad ajas.. Inimesed ei ole mingi erand.

u-f.ru/news/science
Ja maailmas ongi teada palju juhtumeid, mille korral on inimesed reaalselt ajas rännanud. 
Neid juhtumeid on ka teadlaste poolt uuritud ja dokumenteeritud.

picswe.net/pics/comatose-state-95.html
Paul Amadeus Dienach oli mees, kes 1921.a. (36-aastasena) langes 1-aasta pikkusesse koomasse ja tegi läbi ajarännu, läbi aeg-ruumi tunneli ehk ussiaugu. 
Koomas olemise ajal leidis ta ennast tulevikus olevat, 3906. aastas, teise mehe kehas. 
Üles ärganult olid temas arenenud ülemeelelised võimed. 
Ta kirjutas raamatu "Chronicles From The Future".

Maailmas on aegade jooksul tehtud palju ennustusi tuleviku kohta. 
Need on päris erinevad.
Mõned negatiivsemad, mõned positiivsemad.
Mõned realistlikumad, mõned utoopilisemad.
Igaühe vaba voli on suhtuda rohkem skeptiliselt või vähem.

Siin ennustusi Paul Dienachi päevikust:

Lähiajal

2016-2018 - Maailm on sõja äärel, aga suudab seda vältida.

2018.a - Riikidevahelised piirid ei saa enam olema nii nagu varem neid mõisteti.

2020.a - Tekib uus pangandussüsteem. Elektroonilise raha väärtus saaab olema seotud elektrienergiaga ja looduslike ressurssidega.

2025.a. - Loodusressursid saavad ümber jaotatud. Eraomand loodusressurssidele saab kaotatud.

2030.a - Inimkond õpib juhtima vaimset energiat ning suudab saata ja saada teateid mõtte jõuga. Iga inimene suudab ekstrasensoorsete kanalite kaudu saata teistele oma mõtteid ja nägemusi. Avastatakse, kuidas fotografeerida vaimset energiat.

2050.a. - Teadlased avastavad, kuidas praktiliselt kasutada antigravitatsiooni ja eeterdünaamikat. Avastatakse uus energialiik - "maailmaruumi energia" ehk "kosmose energia". Sellega seoses lõpetatakse loodusvarade kaevandamine. Avastatakse nn maasisene Päike ning atmosfäär. Maa ülerahvastatuse probleem lahendatakse maa-aluste linnade ehitamisega.

21. sajandil - lahendatakse täielikult laste haiguste läbi suremuse probleem, sest avastatakse uus DNA liik.

23. sajandil - kaob "poliitka" mõiste. Luuakse uus maailmavalitus, mis koosneb õpetlastest ja intellektuaalidest.


Pikemas perspektiivis

2000-2300
Inimkond hakkab lahendama ülerahvastatuse probleeme, keskkonna hävitamist, kasvuhooonegaaside kogunemist, kliimatuutusi, nälga, türanniat, ja regionaalseid konflikte.
Tehakse avastusi elektromagnetiliste energiate koosmõju, gravitatsiooni, hingelis-vaimse energia (eeterdünaamika) ja antigravitatsiooni osas.
Lahendatakse päikese radiatsiooni saladus.
Üha enam inimesi kasutab „eeterlikku nägemist” nagu praegu teevad seda mõned parapsühholoogid.
Majandussüsteemid muutuvad palju humaansemaks, targemaks ja hea tahte alusel olevaks.
Inimesed vabanevad rahalise ellujäämise orjusest, jättes endale rohkem aega sisemiseks tööks ja vaimseks arengus. Rahaline süsteem sureb välja.
Laste suremus muutub üliharuldaseks, sest avastatakse uus DNA liik.
Kaevandatav kütus asendub püsiva energiaga.
Inimeste lihasöömiskalduvused kaovad. Muututakse taimetoitlasteks.
Marss koloniseeritakse 2204.a. 20 miljoni inimese poolt. Kuid massiivsed stiihilised õnnetused purustavad kõik 2265.a. Loobutakse tulevikus Marsi koloniseerimisest.

2300-2400
2309.a. areneb maailmasõda. Suureulatuslikut purustused. Inimkond jääb ellu.
2396.a. luuakse maailmavalitsus, et edaspidi selliseid õnnetusi vältida. Liidrid valitakse otsese hääletamisega, kõigi rahvuste hulgast. Peamiselt õpetlased, insenerid, humanitaarid jne.. Enam ei ole seal poliitikuid ega ärimehi.
Jõudude tasakaalu säilitatakse erasektori, rahvuslike valitsuste ja maailmavalituse liidus.
Pangad ja börsid surevad välja. Need on asendatud omamoodi „hääle-rahaga”.
Veel eksisteerib eraomand, kuid maailma ressursid on jagatud nii, et kõigile oleks tagatud baas, võrdne ja tervislik tase elamiseks.
On loodud kontakt ning suhted maaväliste tsivilisatsioonidega.
Üldsus on kõigest informeeritud.
Suurte gruppide vahel on konfliktid harvad. Mastaabne sõda on kadunud minevikku.

2400-2600
Inimesed on omandanud planetaarse teadvuse.
Liikumine maailmaruumis toimub eeterlike energiaallikate ja lendavate ketaste abil.

2600-3400
Sel ajal kui võrdsus primaarvajaduste osas on saavutatud, eksisteerivad vaeel mõned ebavõrdused piirkondadevahelises tehnoloogias.
Üha enam inimesi muutub telepaatideks.
Teadus teeb tohutuid edusamme. Läbi on uuritud planeedi süda, s.h. selle sisemine Päike ja atmosräär. Linnu ehitatakse Maa sisemusse.
Meditsiinis mängivad farmakoloogilised preparaadid väikest rolli. Need on asendatud uute ravimeetoditega, heli, värvi, valguse ja meditatsiooni alusel.
Vaatamata nendele märkimisväärsetele edusammudele, jäävad inimesed siiski suurel määral materiaalsele orienteerituks,vaimselt-spirituaalselt aga nõrgakse ehk loiuks. See pime ajajärk kestab aastani 3400.

3400-4000
Alates 3382-aastast hakkab vaimne renessanss kiiresti muutuma „hüpernägemiseks”, milles enamus inimesi saavutab vahetud teadmised läbi peene hingelise valguse.
Inimesed Maal suudavad nüüd luua kavatsuse abil, nii nagu seda tehakse palju peenemates vaimsetes maailmades.
Toimub sisenemine uude, maailma tsivilisatsiooni Kuldsesse Ajastusse. Paljud selle maailmavalitsuse liidritest – need on universaalsed loojad, mitte lihtsalt õpetlased ja insenerid. Uued liidrid kehastavad endas filosoofi, õpetlase, kunstniku, müstiku jpt väärtusi.
Planetaarsed keeled töötatakse välja 3-mõõtmelisel alusel, sisemise vastuvõtu meetodil, mis projitseerub mõtte tasandil, ilma helita, kirjaliku teksti või internetita.
Teadus on avastanud ja aktiviseeriunud „uinunud DNA”, mis koosneb rohkemas kui kahest ahelast.
Kõigil on ligipääas tasuta riietele, toidule, elamisele, transpordile, meelelahutusele, teaduslikele toodetele, loomingule, eneseväljendusele.
Eraomand puudub.
Kõik on taimetoitlased. Loomaaedu ei ole.
Lendavad kettad on oma aja ära elanud, loovutades koha uuele transpordivormile - „väravatele” (tõnäoliselt on need portaalid füüsilise ja vaimsete-hingeliste maailmade vahel, milles materiaalsed vahendeid ja reisijaid liigutatakse edasi peentel mittefüüsilistel vibratsioonidel, mis kannavad momentaalselt teise 3-mõõtmelisse kohta ning seejärel rematerialiseeruvad).
Need hingelis-vaimsed tehnoloogiad tuuakse Maale teiste galaktiliste tsivilisatsioonide poolt.
Nüüd on inimkond valmis (see ilmselt tähendab, et inimesed on lõppude lõpuks oma kiskjaliku-ülla loomuse muutnud valdavalt üllaks).
Maa rahvaarv on vähem kui 1 biljon ( see on 1000 miljonit).
Ei ole materiaalset ebavõrdsust.
Inimesed praktiliselt ei tööta, töötades ainult 2 aastat oma elus, vanuses 17-19 aastat.

Tänapäeval paistavad need kauge tuleviku inimesed 
naiivsed, tundlikud, siirad, vähenõudlikud, pretensioonitud, ilma kavalate varjatud motiividega. 
Inimesed võivad tunnetada üksteise tundeid ja kavatsusi. Salatsemine ei ole enam inimkultuuri osaks.
Edukust ei mõõdeta materiaalsete hüvedega, vaid sisemise hingelise arengutöö väärtuse kaudu. Selle kasu suuruse kaudu, mis on inimkonnale toodud.


Tõlkinud Ingrid Soosaar (Prass).
CopyRight © 
 
Alllikad: u-f.ru

Postita kommentaar

Copyright © Manaratas. Designed by OddThemes