Jeesus ja teised, kõige vanemad hinged - transtsendentaalsed ja piiritud hinged

Peale selle, kui hing on läbinud planeedil Maa oma arengutee sündimisest kuni vana hingeni välja, lõpetab ta kehastumise füüsilises plaanis. 
Aga see pole veel kõik.

one-mind-one-energy.com/soul.html
Teatud hulk üksikhingi ehk fragmente ühinevad omavahel, mis annab neile kokku tohutu hulga kogemusi (eelnenust) ja energiat.  
See kollektiiv ehk olemus võib vastu võtta otsuse kehastuda Maal veel vähemalt ühe korra, nüüd juba tervikuna, mitte üksikhingena.
Need ülevad hinged on kõige vanemad hinged, kes seega üldiselt enam Maal ei kehastu, tehes seda vaid äärmise vajaduse korral. Kuid ise nad ei otsi füüsilist ühinemist.
Tavaliselt juhtub see kehastumine seepärast, et planeedil valitseb vaimne ja/või filosoofiline tüdimus, nö vastav filosoofiline kliima. See on aeg, kui on palju filosoofilisi stagnatsioone, rahvuslikke ja religioosseid vaene ja kõik ühiskonda koos hoidev ähvardab hävineda.
Sellised ajad esinevad periooditi, umbes 2000 aasta tagant. Siis on selliseid hingi planeedil rohkem, aga ka muul tavalisel ajal neid leidub.
Siis üsna sageli vahetab kõrge kausaalkeha või kõrge mentaalkeha vanema hinge välja ja avaldumise ajal lakkab seksuaalne tegevus.
Nende hinge energia on nii võimas, et kui nad kehastuksid mitte vana hinge kehas, vaid vähemaarenenud hinge omas, siis selles kauem elades ei peaks keha kaua vastu.
PS! Väljavahetatud hing ise pöördub tagasi astraaltasandile, kusjuures väljavahetus ei tee talle mingit kahju.

BUDDHA, biographics.org
Neid hingi maaja ei ohusta, nende teod ja mõtted on puhtad. Maaja, see on väärisiksus, mille on loonud kunstlikult ühiskond, milles elame.
Need hinged hoiavad koos universumit.
Kui nad Maal kehastuvad, siis saavad neist suured hingelised ja vaimsed õpetajad, aidates inimesi. Õpetavad armastust ja ühtsust, armastama üksteist ja Maad.
Need võivad olla üle maailma tuntud inimesed või siis väiksemas kogukonnas.

Siia kuuluvad Laozi, Jeesus, Šri Krišna, Zarathrustra, Siddharta Gautama, Buddha, Mahatma Gandhi jt, kelle hingede asemele tulid transtsendentaalsed ja piiritud hinged.
Osadest neist on inimesed oma kujutluses loonud Jumalad.


TRANSTSENDENTSED hinged

ZARATHUSTRA, summagallicana.it/lessico/z
Need hingedei vaja motot, sest nad on mittefüüsilised, välja arvatud avaldumiste ajal.
Kehastuda Maal püüavad harva.
See hing saab siseneda füüsilisse kehasse ja võib vana hinge tema elutsükli jooksul igal ajal välja vahetada.
On juhtunud, et vajaliku vaimse, filosoofilise või kultuurirevolutsiooni esilekutsumiseks piisas vaid transtsendentse hinge kohalolekust.
Transtsendentne hing kogeb teisi nagu iseennast.
Toimub telepaatiline side ja psüühiline ühinemine.
Transtsendentaalsetel hingedel võib siiski harva juhtuda, et lasevad ennast maajast pisut mõjutada, pidades ennast ülimaks, sest nad ei taju ise, kes nad tegelikult on.
Transtsendentne hing “taotleb” harva mingit formaalset haridust, kuigi ta läheb rõõmsalt kaasa, kui haridus tema eesmärgi saavutamist liialt ei sega.
Sel juhul transtsendentne hing leebelt, kuid kindlalt eraldub sellest.
Transtsendentne hing tajub sünteesi ja õpetab seda sellisena.
Ta ei lähe kaasa üldlevinud dogmadega ega liitu organiseeritud religiooniga.

PIIRITU hing

LAOZI, m.sayfamous.com/celebrity/philosopher
Piiritu hing tajub Taod.
Ka piiritu hing ei vaja motot, on metafüüsiline ega otsi füüsilist ühinemist kehaga.
Aga ta võib vahetada kõrgel tasemel vanema hinge tolle kehas välja.
Kehastuvad Maal vaid siis, kui ilmneb kaos ja on vaja liidrit.
Piiritul hingel on otsene juurdepääs kõigile teadmistele ja ta ei vaja mingisugust haridust.
Piiritu hinge religiooniks on Logos.
Logos on ainus täius, millest me kõik teadlikud oleme ja milles evolutsioon puudub. Kreeklaste jaoks on Logos universumit juhtiv jõud, kristlastele aga Jumalasõna. Logost võib nimetada Tao väliseks ehk füüsilise tasandi avaldumiseks. Taoism oma praeguses vormis on Logose kõige ehedam eksisteeriv näide. Seda on selle lihtsuse tõttu sageli raske mõista, sest enamik inimesi eelistab sellele lihtsusele keerulisust ja komplikatsioone.
Piiritu hing ei tule vägesid juhtima. Ta toob Logose, mida kasutada. Inimeste osaks on kuulata ja ise tegutseda.
Seepärast paljud inimesed pettusid Jeesus Kristuses, et ta ei aidanud neid füüsiliselt nende hädades.


Jeesusest kui transtsendentaalsest ja piiritust hingest

JEESUS, dailystar.co.uk/news/latest-news
Jeesus oli algselt 7-nda taseme vana kuningas (st vana hing, viimane tase, hinge roll – kuningas. Loe sellest altpoolt, lisainfost),
See tähendab, ta oli sisuliselt juba transtsendentaalsel, valgustatud tasandil olev inimene.
Jeesus oli tugev ja terve mees, kes nautis suurema osa elust karmi ja lihtsat, mugavusteta elu, kuid ei loobunud siiski heast toidust. Ta oli abielus.
Jeesus ei olnud seksi vastane. Ta pooldas mõõdukust. Templiprostitutsioon seda ei olnud. Aga sel ajal oli ju enamik inimeste mõtteid seotud viljakuse riituste ja ebausuga, negatiivsete energiapööristega.
Jeesus oli okultismi meister. Ta oskas tekitada vajalikke nähtusi, mis näitaksid patsiendile, kuidas tema „deemon” lahkub ja asub ümber mõnda teise organismi. Nii nagu manaja suudab anda patsiendile nähtava asendaja, suutes psüühilisi nähtusi oma tahtega esile kutsuda.
Eelnevalt, enne valgustatud ravitsejate ilmumist olid maal olnud hävitavad haigused, ja kui selgus, et valgustatud ravitseja õpetus aitas elusid päästa, siis võeti nende terve mõistuse päraseid nõuandeid kui ilmutust.
Jeesus loovutas oma füüsilise keha piiritule hingele alles oma elu viimaseks 30-ks päevaks.
Jeesus piiritu hingena ei hoolinud oma kehast. Mees, keda Jeesuseks nimetati, ei surnud mitte ristil, vaid hiljem. Ristilt mahavõtmise ajal oli keha sügavas transiseisundis, mida põhjustas tugev füüsiline šokk. Üks ülesanne oli veel täitmata ning seda ei oleks saanud täita, kui kehal oleks lastud ristil surra.
Hing oli kehast juba varem lahkunud, et avalduks teine, piiritu hing. Piiritu hing saab võtta suvalise kuju ja antud juhul valis ta selle keha.

Ristiusu põhiõpetuse juured peituvad muidugi piiritu hinge avaldumises, aga tänapäeva ristiusk sarnaneb Jeesuse õpetustele ja piiritu hinge poolt rakendatud Logosele väga vähe.


PS! Täiendavat lugemist lisainfoks:


Toimetanud tõlkinud Ingrid Soosaar (Prass).
CopyRight ©

Allikad:
C. Q. Yarbro “Michaeli sõnumid” (kanaldus)
Хозе Стивенс, „От Дао - Земле” (Jose Stevens, „Tao to Earth”) (kanaldus)

Postita kommentaar

Copyright © Manaratas. Designed by OddThemes