Hinge armastuse areng. Eros ja agaape – tingmusteta armastus

Tõeline armastus on nagu kummitus: kõik räägivad temast, aga vähesed on näinud.”
/François de La Rochefoucauld/

Mis on "tõeline armastus"? Kes millest räägib... 
Ja miks mõni räägib, et armastust polegi olemas.


heatherfaunbasl.com/workshops/
Kui me inimest armastame, siis tõenäoliselt soovime, et ta oleks õnnelik.
Aga kas meie armastus teeb selle inimese alati õnnelikuks?
See ei pruugi kaugeltki nii olla.
Mõne armastuse eest ei tea kuhu pageda, päikestki ei paista...


ARMASTUST ON ERINEVAT...

Armastust saab vaadelda altruismi seisukohalt. 

Altruistlik armastus on vajalik elu eksisteerimiseks, abi osutamisel, kaastöötamisel, järglaste eest hoolitsemisel.

Psühholoogilisest aspektist omab armastus palju värve ja toone. 
Teda iseloomustatakse järgmiste mõistetega: kaastunne, sümpaatia, headus, lahkus, sõprus, ustavus, hardus, austus, heatahtlikkus, imetlus, ülistus. 
Need omadused on vastupidised nendele: vihkamine, vaenulikkus, ebameeldivus, antipaatia, kadedus.

Armastav inimene püüdleb ühtesulamise poole, armastatu kaudu identifitseerimisele. Selle poole, keda vaadeldakse kui ülimat väärtust.

Vanad kreeklased tegid altruistliku armastuse käsitsemises lihtsa olulise vahe.
Nad rääkisid kahest sügavalt vastandlikust armastuse liigist – erosest ja agaapest.

Eros ja agaape omavad mõlemad oma „austajaid”, kes väidavad, et just nende printsiip on ainuke õige armastuse väljendus, et ainult see on „õige armastus”.
Lähtudes muidugi sellest, kuidas neile endile tundub, sõltuvalt nende kogemustest, vajadustest ja nõudmistest, arengu tasemest.

Kuid samas puuudub mõlemas armastuse liigis see miski hinnaline, mis leidub vaid tema vastaspooluses.


EROS

radiocancunfm.com/man-and-woman-abstract-art
Sisuliselt on see kirg, kui ma TAHAN.. 
Tahan sind, et saada õnnelikuks. 
Tahan saada õnnelikuks, tahan SAADA – see on peamine.

Egotsentriline eros armastab eelkõige iseennast ega loobu oma soovidest teise nimel.

Tema motoks on: „Aita teisi, et nad aitaks sind!”, „Ära tee teistele halba, et nad ei teeks sulle halba!”, „Ela ja lase teistel elada!”

Eros – see on kõikeneelav tunne, meeletu igatsus armsama järele.
Armastatud inimene arvatakse olevate teistest täiesti erinev, salapärane, püüdmatu.
Armastuse sügavust mõõdetakse selle astme järgi, kui suures ulatuses on teine võidetud.
Jääb vähe aega või tähelepanu teiste huvide või ülesannete jaoks, sest kogu energia on fokuseeritud mälestustele eelnenud kohtumistest või unistustele kohtumistest tulevikus.
Sageli on vaja ületada suuri takistusi.
Sel moel sisaldab tõelise armastuse mõiste kannatuste elementi.
Teiseks armastuse sügavuse tunnuseks on valmidus taluda valu ja valmidus loobuda vastastikuste suhete säilimise nimel.
Tõelise armastuse mõstega seostub:
imetlus, erutus, dramaatilisus, rahutus, pinge, saladuslikkus ja piin.


AGAAPE – TINGIMUSTETA ARMASTUS

postspritzum.it/redazione/filosofia
See on suuresmas osas soov ANDA, anda armsamale seda, mida tal tarvis on, mis teeb ta õnnelikuks. Agaape puhul on tegemist stabiilse, vastastikuste kohustustega suhtega, lähedaste inimeste vahel, mis on vaba ülemäärasest kirest.

Agaape – ennastohverdav armastus-andmine, süntees erose ja storge vahel.
Storge - üldine pereliikmete vaheline armastus, kiindumus, õrnuste puhangud.

Agaape – see on partnerlus, mille puhul kaks armastavat inimest on siiralt teineteisele truud.
Neil inimestel on palju ühiseid väärtusi, väärtushinnanguid, eesmärke, huvisid ja nad suhtuvad suure kannatlikkusega armastatud inimese individuaalsetesse erinevustesse, eripäradesse.
Ei piirata armastatud inimese arengut, ei seata ette takistusi, ei manipuleerita, ei öelda ette ega õpetata, kuidas peab teine elama. St lastakse teisel inimesel ise areneda, iseseisvalt, mitte sekkudes.
Armastuse sügavust mõõdetakse vastastikuse usalduse ja austusega.
Vastastikused suhted lubavad mõlemal partneril palju täielikumalt, loominguliselt ja produktiivselt ennast elus väljendada.
Minevikus, praegustes ja tulevikus oodatud mõlemapoolsetes üleelamistes eksitsteerib rõõm.
Kumbki loeb oma partnerit oma parimaks, kõige rohkem armastatud sõbraks.
Teiseks armastuse sügavuse tunnuseks on valmidus ausalt iseennast seestpoolt analüüsida, suhte arengu nimel ja läheduse tugevdamiseks.
Tõelise armastuse mõistega seostub:
rahu, usaldusväärsus, ustavus, truudus, mõistmine, vastastikune toetus ja hubasus.

  
Kas mõistate, milles on erinevus?

Näiteks Kas tuleb tuttav ette:

littlefree977.blogspot.com
„Ma ei usu mitte mingisugusesse armastusesse." 
"Mul on nii palju armastusi otsa saanud."
"Armastus on väljamõeldis, üks roosa mull, ainult manipuleerimiseks."
"Niipea, kui saan temalt kõik, mida tahan, siis kohe ongi kõik.”
Ja kuuleme väidet: „Tõelist armastust pole olemas!”

Arvata on, et millestki on täiesti valesti aru saadud.. Et mitte öelda - paljust.

Selge see, et igale armastavale inimesele on oluline saada armsamalt, kuid tõeliselt armastavale inimesele on olulisem anda armsamale.
Ja anda just seda, mida tahab tema, mitte ainult teie ise. 
 
Aga selle, mida tahab meilt armsaim inimene, ei mõtle kaugeltki mitte igaüks.
Aga tõeline armastus eeldab tingimata teadmist inimese poolt.
 
Armastus – see on armsama austamine, tema vabaduse tunnistamine, kannatlikkus, pidev hoolitsemine, soov muuta iga kohtumine väikeseks tähtsündmuseks. 
 
Aga kõik see – mitte mõistusega (aju), vaid südamega (südame mõistusega).
Kas suudate seda?


SEGADUS ÜHISKONNAS...

neilrosenthal.com
Ühiskond, milles me elame, ja massimeedia info, mis meid ümbritseb ja toidab meie teadvust, ajab pidevalt segi need kaks armastuse liiki.

Meile tehakse sajal viisil selgeks, et kirglikud (eros) vastastikused suhted toovad meile rahulolu ja rahuldust (agaape).
Tegelikult eeldatakse, et kuuma kire ahjus on võimalik luua kaht inimest tugevalt koos hoidvaid ahelaid.
Kõik õnnetult lõppenud romaanid, mis algasid sädemest kirgliku leegiga, kinnitavad selle väite ekslikkust. 
 
Sisemised ebakõlad, kannatused ja igatsus ei aita kaasa stabiilsete, õrnade ja pikaajaliste suhete arengule, kuigi annavad suure panuse kirglikku armumisse.

Ühised huvid, sihid ja väärtushinnangud, võime sügavas ja pikaajaliseks läheduseks – kõik see kerkib esile, kui esialgne erootiline kütkestavus muutub tasapisi vastastikusteks kohustusteks, õrnuseks ja lojaalsuseks, mis peavad vastu aegade katsumustele.


SAGELI JUHTUB JÄRGMINE...

pinterest.com/pin/708191110127739156/
Kirglikus suhtes, mis on täis imetlust, kannatusi ja ebakõlasid, on tunne, et miski väga oluline on puudu. 
Ei ole vastastikuseid kohustusi – vahendeid kaootilise emotsionaalse kogemuse stabiliseerimiseks, mis looks usaldusväärsuse ja ohutuse tunde. 

Kui oleks ületatud takistused läheduse saavutamisel, siis suudaksid partnerid lõpuks ometi vaadata teineteist tähelepanelikult ja siis nad imestavad, kuhu on kadunud kirg? 
Suhted muutuvad usaldusväärseks, soojaks ja õrnaks, kuid selle juures tunnevad inimesed end veidi petetuna, kuivõrd iha ei leegitse enam endise jõuga.

Maksame kire eest hirmuga, kuigi needsamad hirmud ja kannatused, mis toidavad meie kirglikku armastust, võivad selle ka lõhkuda.
 
Stabiilsuse ja kiindumuse eest maksame igavusega. Kuid needsamad usaldusväärsuse ja turvalisuse tunded, mis võivad suhte tugevaks teha, võivad teha selle ka hangunuks ja elutuks.


MIDA TEHA...

Kui me otsime erutust ja väljakutseid (elukogemuste osas) stabiilses suhtes, siis peavad nad olema rajatud mitte petlikele lootustele ja ebaselgele igatusele, vaid palju sügavamale, nö „rõõmsatele müsteeriumidele mehe ja naise vahel, kes on ennast teineteisele pühendunud.


HINGE VANUS JA ARMASTUS

wallpaperswide.com
Kui hing Taost sünnib, siis hakkab ta väga tasapisi arenema täiuse poole, aeglaselt ja valulikult.

Hing läbib oma arengus erinevaid etappe läbi erinevate hinge vanuste.
Inimlik arusaamine – see on hinge õppetund füüsilises plaanis. 
Ilma selleta ei saa olema hinge kasvu, arengut. 

Hingelist valgustatust ei ole võimalik saavutada ilma inimliku mõistmiseta!
Igas etapis töötab hing just selliste ülesannetega, mis on selles vanuses omased ehk vajalikud. 

See tähendab, et iga hing töötab sellel tasandil, mis on tal vaja täielikult omandada.
Evolutsioon on hinge jaoks peamine. Nõnda toimub vaikselt ka areng armastuses.

ARMASTUS ERINEVAS HINGE VANUSES, lühidalt:

Beebi-hing. Tema elus suurt rolli instinktid ning primaarsed vajadused. Tema elus on selgelt pigem ainult isased ja emased. Ning ka vastav suhtumine ja käitumine. Armastust tajub loomaliku iha kujul, mis on instinkti ajel esile kerkinud.

Laps-hing. Ei suuda nad üldiselt hinnata hoolitsevat kurameerimist, romantikat ega armastust.

Noor hing. Ta tajub armastust erosena, tuginedes ainult oma ootustele teda ümbritsevate hingede suhtes. Neile on omane „playboy” filosoofia – glamuur, romaan, seks.

Küps hing. Armastus on sügav ning kestev. Kui sisemised vastuolud selles tsüklis lahendatakse, on võimalik agape. Hingesugulase otsingud.

Vana hing. Vana hing seksi peale eriti ei mõtle, sest erootiline armastus hakkab oma võlu kaotama. Olulisem on see, mis inimese sees on, näiteks erinevuste tolereerimine ning isiku enda originaalsus. Vana hing suudab armastada suurema kaastundlikkuse ja hellusega kui nooremas vanuses hinged.
Vana hingel on armastuse kohalt vähem tingimusi. Agaape – tingimusteta armastus.

PS! Täpsemalt saab hinge vanustest lugeda SIIT ja erineva vanusega hingede armastusest SIIT.


ARMASTUSE TEE - LÄBI EROSE AGAAPENI

daphnee.blog.cz/en/gallery/obrazky
Me liigume mööda armastuse teed paratamatult agaape poole, arendades enda hinge omaksvõttu, vastuvõtlikkust ja taju.

Agaape seisund – see on enda ja teiste tingimusteta võtmine, võttes arvesse ka seda, et me kõik kulgeme ise oma teesid pidi, saame ise enda õppetunnid, mida tahame saada.
Sõltumata sellest, kuidas see kellelegi kõrvalt välja paistab.

Aga enne, kui me suudame vastu võtta teisi, peame me õppima vastu võtma iseennast, täpsemalt – ennast omaks võtma
Kõigepealt tuleb ennast teadvustada. 
Me hakkame ennast ja oma ülesandeid ning orientiire elus paremini mõistma.

Me arendame läbi paljude elude suurt kannatlikkust enda vastu ja saavutame tasakaalu seisundi, mis lubab meil tegutseda võimalikult rohkem situatsiooni arvestades ja aktualiseerida oma potentsiaali võimalikult täielikult.

Õppides ennast hindama, õpime me hindama teisi. Inimesed peaksid olema just sellised nagu nad on, ja nägema, millised ülesanded selleks eluks on nad enda jaoks püstitanud.


VANA HING JA AGAAPE – TINGIMUSTETA ARMASTUS
 
Agaape – vana hinge viimane õppetund.
See on kõige raskem õppetund, sest see eeldab endale andestamist ja võimet armastada ümbritsevaid nii, et võtta ilma hukkamõistuta ja etteheideteta nende valitud radasid.

eventbrite.com/e
Sageli on vanad hinged kokku viidud teatud situatsioonidesse või suhetesse lapshingede ja noorte hingedega, et nad neis väga keerulistes tingimustes saaksid arendada oma oskust armastada tingimusteta – agaapet.

Agaape ehk tingimusteta armastus kujuneb lõpuks välja mõlemapoolselt vanade hingede vahel, kes on juba palju elusid koos elanud ehk siis kõik muu juba läbi kogenud, kõik muud õppetunnid omandanud.
Nad teavad teineteisest kõike.
 
Muide, agaape on peale mehe-naise suhte võimalik ka vanemate ja laste vahel, venna ja õe vahel jne.
Agaape võib võtta ka lihtsa ja tingimusteta sõpruse vormi.

Agaape - tingimusteta armastus iseenda ja ümbritsevate suhtes. 
Kaasa arvatatud kõige elava vastu Maa peal.
 
eros-et-agape.fr/en/bio/
Vana hing on rohkem kui teised võimeline armastust tajuma, vastu võtma ning andma.
See armastus ei ole ka mitte ainult kahe inimhinge vahel (nagu küpse hinge puhul), vaid palju laiem, hõlmates laiemat pilti, sisuliselt kogu maailma.
Vana hinge süda on armastusele laiemalt avatud, tal on võime armastada inimesi (ja kogu loodust) sügavalt, ilma emotsionaalsete tingimusteta.
 
See ongi tegelikult armastuse loomulik seisund, olek, vanal hingel südame taju ehk südametarkuse kaudu, mis on omandatud läbi paljude elukogemuste.
 
Tõelist agaapet ei ole võimalik raamatust lugemise, kuskilt kuulmise, st lihtsalt teadmise ehk pähevõtmise kaudu kunstlikult omandada või tekitada. See on siis võlts. Iga altruism ei ole agaape. 
Agaape küpseb südames, ainult läbi paljude elude kogemuste.

Seega on agaape hoopis teistsugune.
Ta ei ole suunatud ei kurjadele ega headele, vaestele ega rikastele, haigetele ega tervetele, vooruslikele ega patustele.
Ta ei otsi isiklikke rahuldusi, vaid voogab vabalt kõigele ümbritsevale, püüdmata tunnustust.
 
irisaddakzk.blogspot.com
Kõik kuulsad pühakud on kuulutanud inimestele agaapet ja elanud agaape seaduste järgi..
Näiteks Budha, Jeesus Kristus, Mahatma Ghandi, Dalai Laama, jt.
Armastusel on suur elujõud, ta on vajalik kõigis inimsuhetes.

Kui agaape õppetund on läbitud, siis on vana hing täielikult omandanud kõik inimliku olemise aspektid ning ta võib ümber asuda teise olemise viisi.


Toimetanud, kokku seadnud ja tõlkinud Ingrid Soosaar / Prass.
CopyRight ©

Allikad:
Робин Норвуд «Женщины, которые любят слишком сильно»
Хозе Стивенс, „От Дао - Земле”
(Jose Stevens, „Tao to Earth”) (kanaldus)

Postita kommentaar

Copyright © Manaratas. Designed by OddThemes