Hinge vanuse 7 taset

Maal kehastuvad hinged on 5 eri vanuses:
beebi- ja lapshinged, noored, küpsed ja vanad hinged.
Hinge vanuste kohta saab lugeda SIIT.


journal.reincarnationics.com
Hinge igas vanuses on aga 7 taset.
Nii kulub ühel hinge terveks arengutsükliks kokku 35 astet.
Keskmiselt võtab see üle 100 elu ehk inkarnatsiooni.

Iga tase on keerulisem kui eelmine.
Seetõttu iga taseme läbimiseks kulub tavaliselt üks kuni mitu elu.
Kõik hinged aga ei liigu edasi sama kiirusega.
Osadel võib kogu maal kehastumiste (kõik hingevanused kokku) aeg ulatuda ka 50 või isegi 300 eluni.

Tase on taju ja funktsiooni küsimus.
Igal hinge vanusel ja igal tasandil selles on oma eripärad ning teatud õppetunnid, mis tuleb omandada.
See kuidas tasemeid läbitakse, sõltub ka hinge valitud rollist. Rollide kohta saab lugeda SIIT.

!!!
manaratas.ee, journal.reincarnationics.com
Loogiline on, et paratamatult tekib reageerimisel, suhtumisel ja otsustamisel siiski aeg-ajalt tagasilangusi eelmisele tasandile, sest need on sinna tugevasti kinnistunud.
Enne kui suudetakse neist lõplikult üle saada ja edasi minna ehk õppetund omandada.
Pidagem seda meeles, mõistkem ja arvestagem sellega.

Enne uut kehastumist valib hing ise need isiksuse eripärad, milles siis seisneb tema individuaalsus selles elus, nii nö positiivsed kui ka negatiivsed omadused.
Mida lähemal negatiivsele äärmusele, seda rohkem disharmooniat ja stressi.
Mida lähemal positiivsele poolusele, seda rohkem rahuldust ja tervist.
Mida vanem hing, seda rohkem on arenenud võime liikuda positiivsele poolusele läbi mõistmise ja eneseteadvuse.


HINGE VANUSE 7 TASET:


1. Sissejuhatus. Tutvumine uue hinge vanusega – õppimine.

Siin ilmneb vaid arengu kõige põhilisem aspekt ja hing käitub ning reageerib oma tegude olemuse tegelikku perspetiivi tundmata.
Hing eksperimenteerib oma uue vanusega.

Umbes 1/3 ajast tegutseb see hing vastavalt eelmisele vanusele.
Näiteks, kui on tegemist vana hinge esimese tasemega, siis tegutseb ta valdavalt nagu küps hing.
Kui on tegemist beebihingega, siis säilitab ta oma kehalise kontakti Daoga/ Taoga.
Kasvu algus.


2. Üleminek/loomine – süvenemine isiklikku karmasse.

Hing hakkab õppima reageerimist ja ta on nüüd olemas ka võrdlusmoment, kuigi väike.
Sel etapil on hing emotsionaalsele keskendumisele eriti aldis.
See on raske etapp, sest hing rebeneb eelmise etapi mugavuse ja järgmise avanenud etapi uute perspektiivide vahel. Hing avaldub pidevalt kord vana, kord uue vanusena.
Tsükli lõpuks tuleb vanad harjumused maha jätta.


3. Eneseanalüüs – sisemine muutustega kohanemine.

Sellel etapil lisandub teatav eristamis- ja analüüsivõime ning hing kaalub oma tegusid tegude tagajärgi rohkem arvestades.
Kui on tegemist noore hingega, siis ajendab see etapp teda veelgi rohkem tegutsema.
Küpse hinge korral aga muutuvad tema sisevaatlused veelgi intensiivsemateks.
Hing püüab lahendada sisemised küsimused, mis on seotud uue vanuseetapiga.
Selle etapi hinged on palju rahulikumad kui teised.


4. Emotsioonid – vastavale hinge vanusele omased.

Siin kogub hing oma teadmised kokku ja loob vundamendi, millele ehitama hakata.
Tal on nüüd nö „jalad all”.
Hing viib oma arusaamise maailma.
Hing on aktiivne ja teda märgatakse.
See on ka karma intensiivse loomise etapp.


5. Uued teadmised – ekstsentrilisus.

Siin algab integreerumine ja kõike varasemat mõistetakse tsüklite olemuse kontekstis.
Algab järgmise vanuseetapi vaatlemine... nö uued kõrgused ees, mis on vaja alistada.
Püüd valmistuda uueks tegutsemisvaldkonnaks.

Harjumuspärase stabiilsuse ka ohutuse kaotamine.
Hing tunneb, et kohe üldse mitte ei sobitu ümbritseva keskkonnaga ja püüab leida võimalusi, kuidas tulla toime oma ekstsentrlilisusega.
Näiteks Sõjamehe, Kuninga või Õpetlase rollis olevad hinged püüavad läbida selle etapi võimalikult kiiresti.
Preestri, Orja, Käsitöölise ja Mõttetarga rolliga hinged võivad õppida sellest tasemest rahuldust saama, sest see annab neile võimaluse uurida oma loomuse ebatavalisi külgi.

6. Karma töötlemine – elu, täis tegutsemist ning sündmusi.

Selles etapis muutub integreerumine teadlikuks teadmiseks.
See võib olla kõige raskem faas ja selle läbimine võib võtta kõige rohkem aega, sest kuigi on olemas taju ja teadlikkus, on see viimane aste ka riskantne.
Üks kõige rohkem tegutsemist täis tase, sest on seotud karma lõpliku äratöötlemisega, puhastusega.
Hing tunneb tõmmet olla seltskonnas, kohtuda nende inimestega, kellega on mingid lõpetamata poolikud suhted.
Hing on liikuv, püsimatu, ei püsi kaua ühel kohal, kui just tema karma seda ei nõua.
Sel tasandil võib hing olla palju rohkem seltskondlik kui seda on ta oma hinge olemuses tervikuna, sest on vaja paika panna suhted vajalike inimestega.
Näiteks küpse hinge 6. tase – üks kõige vastutusrikkam tase. On oht kaotada teadlikkus sellest, et on vaja hoolitseda ka enda eest, kõige selle välise sagina sees.
Mida lähemal selle taseme lõpule, seda rohkem hakkab hing õpetama teistele seda, mida teab ja valmistuma 7-ndaks tasemeks.


7. Väljaõpe – teadmiste edasiandmine, enesekindluse tugevdamine, ettevalmistus järgmise hinge vanuse tasandiks.

Tuleb sisendada kogu selle tsükli sisu ja valmistuda järgmisteks hinge vanuse tsükliteks.
Hing puhkab tormilisest tegutsemisest 6-ndal tasemel ja leiab sobiva metoodika, õpetamaks teisi inimesi. Õpetamaks seda, mida ise õppis eelmisel tasemel.
Üks kõige meeldivam tase, sest ei pea enam tegelema karma intensiivse töötlemisega ja võib jälle õppida elujões vooluga kaasaminemist.

Kui me oleme näiteks 7-nda taseme noo hing, siis võime hakata õpetama inimestele seda, kuidas saavutada edu.
7-nda taseme küpsele hingele on omane anda mõtteid ja arvamusi, mis puudutavad emotsioonidega seotud valdkondi.
7-ndal tasemel olev vana hing võib õpilastele edasi anda suure koguse teadmisi, mis on kogutud terve planeedil Maa elamise aja jooksul.

Üheks 7-nda taseme lõpetamise nõudeks ongi veel kellelegi teisele millegi õpetamine.

PS!
Hing võib 7-nda taseme vana hingena Maale tagasi pöörduda nii palju kui vaja.
Niikaua kuni ükskord otsustavad oma arengu tsükli planeedil Maa lõpetada.Kogunud, toimetanud ja tõlkinud Ingrid Soosaar / Prass.
CopyRight ©

Allikad:
Хозе Стивенс, „От Дао - Земле”
(Jose Stevens, „Tao to Earth”)

Postita kommentaar

Copyright © Manaratas. Designed by OddThemes