Hinge rollid

Meie hing – see on meie kallis olemus, meie kõrgem mina, see, kes me oleme päriselt.
On 7 põhirolli:
ori, sõjamees, käsitööline, õpetlane, mõttetark, preester ja kuningas.

journal.reincarnationics.com/
Sündides algallikast ehk Taost, valib hing ise juba esimest korda inimesena sündides nende hulgast endale põhirolli, mis jääb hingele kõikideks eludeks, mida järgitakse kõikidel etappidel. 
 
Sageli valitakse see roll kiirustades.

Hinge sündimisest saab täpsemalt lugeda siin.

Üksikhingel on selles valitud rollis võimalik kogeda elu täies ulatuses, omaenda ühe rolli piiridest väljumata.ROLL – SEE ON OLEMISE VIIS

VÄÄRISIKSUS, MASK m.diary.ru/~o-motia
Hinge roll ilmneb väliselt hoiakutes ja käitumises.
Roll mõjutab seda, mida inimesed otsustavad oma eluga teha.
 
Samuti mõjutab seda hinge tase ehk hinge vanus.
Hinge vanusest saab täpsemalt lugeda siin.

Hing ei saa seega selles mõttes oma piire ületada.

Sageli siiski on mõjutajaks hoopis väärisiksus, kahjuks, mitte meie enda olemus.
St kui meid suunab ühiskonna ja teiste inimeste arvamus, programmeerimised.

NB!
Arvestagem, et ühelgi neil rolli nimetusel pole sotsiaalset, poliitilist ega muud „maist” tähendust.
St hinge rolli nimetuses kajastuv ei tähenda, et reaalses elus need inimhinged ongi just sellenimelises ametis. 
 
See ei pruugi kaugeltki nii olla. Võib olla hoopis teisiti ja ka vastupidi.
Näiteks ori võib samamoodi liidriks saada nagu ka kuningas.

Rolli nimetus – hinge loomupärane eesmärk, kaudses mõttes, piltlikult.
HINGE ROLLI AVALDUMINE

journal.reincarnationics.com
Meie hinge roll avaldub selgelt meie elu esimestel aastatel.
Seejärel aga jääb väärisiksuse maski taha varju.

Väärisiksuse tekitavad erinevad programmeerimised, nt kultuur, isiksused jne.
Pinnapealne identiteet, mida me kõik arendame, ei oma mitte mingit seost sellega, kes me tegelikult oleme.

Tavaliselt nimetatakse seda perioodi keskea kriisiks, mil väärisiksus ei pea enam vastu ja meie tõeline olemus murrab ennast välja, et ennast võimalikult selgelt ilmutada.

Näiteks naine-sõjamees, kes oli 30-nda eluaastani olnud koduperenaine, avastab oma tõelise kutsumuse poliitilise aktivistina.
Mees-käsitööline jälle, kes siiani oli astunud isast sõjaväelase jälgedes, otsustab selles vanuses saada poeediks.michaelteachings.com
ROLLIDE JAOTUS ehk vahekord

Orja rolli esineb rohkem kui teisi hinge rolle.
Kuninga rolli esineb hinge rollidest kõige vähem. 
 
Mõlemad on vajalikud: üks aitab tõsta, teine tõmbab ülespoole.

Orje ja käsitöölisi vajatakse rohkem kui preestreid ja kuningaid, nii kosmilises kui ka materiaalses mõttes.

Kui kirjeldada piltlikult, siis oleks see rollide vahekord 28 õpilasega klassis selline: 
1 kuningas, 2 preestrit, 3 mõttetarka, 4 õpetlast, 5 sõjameest, 6 käsitöölist ja 7 orja.INFOKANALID ehk „torud”

Igal rollil on kanalid, mille kaudu nad infot vastu võtavad ja saavad:

ridus.ru/news/261272
Sõjamehel, õpetlasel ja kuningal on ainult 1 info saamise kanal. See võimaldab neil keskenduda sellele, mis on olemas, keskenduda vaatluse all olevale küsimusele, keset kaost.

Orjadel ja preestritel on 2 kanalit.
Üks on häälestatud konkreetsele situatsioonile, teine, preestrite puhul – „kõrgema hüvangu” tunnetamisele, orjade puhul – „üldise hüvangu” tunnetamisele. Nendega suheldes kostavad sageli moraali ja eetika noodid.

Mõttetarkadel - 3 kanalit.
Neil on üks kanal häälestatud konkreetsele situatsioonile, teine juhib ning korraldab nende tegutsemist või tööd, kolmas kontrollib nende auditooriumi. Kuni nad lülitavad ümber oma tähelepanu rohkearvuliste kanalite vahel, võivad nad paista väljalülitatutena inimesest, kellega nad suhtlevad. Seetõttu paistavad nad sageli veidi hajameelsetena, teiste, teistsuguste jaoks. Neil on oma kanalirohkuse tõttu raske vastu võtta õpetlaste, kuningate ja sõjameeste eesmärgipärasust, sihikindlust

Käsitöölistel on 5 kanalit info saamiseks.
Nendega on pigem see, et millestki mitte eriti vajalikust luuakse konkreetses situatsioonis loomingulised seosed. Kuni nad lülitavad ümber oma tähelepanu rohkearvuliste kanalite vahel, võivad nad paista väljalülitatutena inimesest, kellega nad suhtlevad. Seetõttu paistavad nad sageli veidi hajameelsetena, seda vähemalt mitte-käsitööliste jaoks.
Neil on oma kanalirohkuse tõttu raske vastu võtta õpetlaste, kuningate ja sõjameeste eesmärgipärasust, sihikindlust.NB!
 
Pidagem meeles, et ükski roll pole kehvem kui teine, vajalikum kui teine või tähtsam kui teine.
 
Vaja on neid kõiki! Kõik inimesed ehk kõik hinged on ühtmoodi olulised.
Kõik on võrdsed!


Nüüd täpsemalt rollidest alljärgnevalt:


1. ORI

independent.co.uk/voices
Inimkonna teenimine: humanitaarsed ideaalid. 
See inimene otsib alati inimest, inimesi või institutsiooni, keda teenida. 
 
Ta näeb maailma oma lugupeetud külalisena. 
Ta on hea võõrustaja, sest ta muretseb teda ümbritsevate inimeste mugavuse pärast.

Ori näib alati üsna armetu, olenemata tema reaalsest staatusest elus, ning tundub alati vaene olevat, olenemata tema reaalsest materiaalsest rikkusest.

Orja olemusega inimene samastab end inimkonna ülekohtuste tegudega ja püüab materiaalses mõttes paljudele lohutust pakkuda.
Ta on innustaja, kes hoolitseb teiste heaolu eest.

Suhted on orja jaoks kui küsimus esiletõstmisest ja pühendumisest.

Siia kuuluvad ametid on sageli nt arstid, meditsiiniõed, hooldajad, kelnerid, sotsiaaltöötajad, vaimulikud, kuid ka koduperenaised.

Neil on kalduvus teha tööd.
Varasematel hinge tsüklitel pigem füüsilist tööd.
Küpset hinge huvitab rohkem juba mingi filosoofilisem või psühholoogilisem tegevusala, kus hinnatakse isiklikku tööd.
Vanad orjad on suurepärased vanemad.


Näiteks
Vaarao Uazkhepera, kuninganna Victoria, Paul McCartney, Alfred Hitchcock, Eleanor Roosevelt, Elizabeth II, praegune XIV Dalai Laama (Tenzin Gyatso)

Orja roll jaguneb veel 7 alatüübi vahel. Nii on olemas:
ori-ori, ori-sõjamees, ori-käsitööline, ori-õpetlane, ori-mõttetark, ori-preester ja ori-kuningas.2. SÕJAMEES

madmax.wikia.com/wiki/Warrior_Woman
See roll väljendub juhtimise kaudu, samuti võime kaudu mõjutada motivatsiooni. 
 
See inimene asub juhtpositsioonile instinktide ajel, juhib instinktiivselt. Sõjamees püüab alati käsutada ja läbi uurida. 
Otsib väljakutseid. 
 
Ta püüab operatiivselt tegutsedes ellu viia praktilisi ülesandeid.

See inimene näeb maailma vallutamata territooriumina.

Ta on nii sõnas kui teos sihikindel, sageli füüsiliselt tugev, isegi kui kasvult väike on. 
Ta on alati igas suhtes, nii seksuaalses kui ka ametialases suhtes domineeriv, mis toob varases keskeas tavaliselt kaasa palju lahutusi ja teisi lepingurikkumisi.

Suhted on sõjamehe jaoks kui küsimus truudusest ja ustavusest.

Võivad olla ärimehed, meremehed, veoautojuhid.

Lapshingega sõjamehed on sageli nt politseinikud jms päästetöötajad.
Noored sõjamehed on tegevteenistujad, palgasõdurid, sportlased, kehalise kasvatuse õpetajad.
Küpse hingevanusega sõjamees võivad hakata nt psüühiliselt veetlevate ürituste korraldajateks, strateegideks, läbirääkimiste pidajateks, jne.
Vanad sõjamehed võivad vabalt olla nt ajaloo- või sõjaromaanide autorid, orkestrandid, dirigendid, hobusekasvatajad, peenkäsitöölised jm.

Näiteks
Julius Caesar, Mao Zedong, Ivan Julm, Richard III, I. Stravinski

Sõjamehe roll jaguneb veel 7 alatüübi vahel. Nii on olemas:
sõjamees-ori, sõjamees-sõjamees, sõjamees-käsitööline, sõjamees-õpetlane, sõjamees-mõttetark, sõjamees-preester ja sõjamees-kuningas.3. KÄSITÖÖLINE

steemit.com/life/@asdes
See roll ilmneb eneseväljenduse kaudu. Käsitöölised toovad ellu värskust ja originaalsust. See inimene püüab alati luua ainulaadset. 
Ta näeb maailma oma mudelina. 
Otsib loovust ning struktuuri selle taga.

Nad on emotsioonide väljendamise spetsialistid, püüdes sisemistele mõtetele ning tunnetele anda vormi ning häält, mõjutades sellega ülejäänute vastuvõtlikkust.

Sageli on need inimesed mingi kunstiliigiga tegelejad. 
Siia kuuluvad sageli nt loominguga tegelevad inimesed, kunstnikud, luuletajad, näitlejad, klounid, arhitektid, insenerid.

Kuid samas ei tähenda see roll tingimata mingite kaunite asjade-esemete loomist, vaid olulisem on just keskkonna või atmosfääri loomine, kujundamine, selle tervendamine, tasakaalustamine, inspiratsiooni andmine. 

Kasutavad selleks sümboleid, objektiivset ja füüsilist maailma, nähtavat ja nähtamatut, tajutavat ja tajumatut. 
 
Selles mõttes ei pea nad tingimata tegema füüsilist tööd.


Suhted on käsitöölise jaoks kui küsimus kohusest ja vastutustundest.

Lapshingega käsitöölised võivad olla lihtsalt oskustöölised, siseviimistlejad, mitte ei ole otseselt ise loojad.
Noore hingega käsitöölised on need, kes loovad kõike, mida saab hästi müüa, ning kes suudavad agressiivselt oma loomingut müüa.
Sageli on just küpse hingega käsitöölised need, kes toovad maailma uuendusi, avangardismi, kes mässavad normide vastu, kellel on visioon, kes on geniaalsed.
Vana hingega käsitöölist tema eluajal sageli aga ei tunnistata, ning vana hing ei ole ka agressiivne oma teoste müüja. Vanal hingel kipub olema palju alustatud, kuid lõpetamata töösid.

Näiteks
V. van Gogh, Botticelli, P. Gauguin

Käsitöölise roll jaguneb veel 7 alatüübi vahel. Nii on olemas:
käsitööline-ori, käsitööline-sõjamees, käsitööline-käsitööline, käsitööline-õpetlane, käsitööline-mõttetark, käsitööline-preester ja käsitööline-kuningas.4. ÕPETLANE

spzh.news/ru/news/
See inimene on pigem vaatleja kui osaleja. 
Tema elu on pigem asendav kui kogemuslik. 

Sellel inimesel tavaliselt puuduvad ülevoolavad tunded. 
Entusiasm võib olla ehtne, kuid on alla surutud. 
Kõik reaktsioonid on vaoshoitud.
 
See inimene otsib alati uusi teadmisi. Ta näeb maailma uurimisobjektina.
Ta on assimilatsiooni spetsialist.

Võivad olla teadlased, kirjanikud, matemaatikud, professorid.

Suhted on õpetlase jaoks kui küsimus kütkestavusest, osaluses ja osavõtlikkusest.

Lapshingega õpetlased õpetavad sageli lapsi, omades totrat ja inspireerivat materjali.
Noore hingega õpetlased hakkavad sageli õppejõududeks suurtes ülikoolides, kus nad saavad ennas maksimaalselt näidata ja nende eruditsioon ei jää märkamata.
Küpse hingega õpetlased eelistavad üksildast uurimistööd, õppimist ja filosoofiat.
Vanad õpetlased elavad lihtsat elu õpetajatena, kuid harva koolides. Nad õpetavad lihtsalt kõik oma tajumist kõiksuses.

Näiteks
Marcus Aurelius, imperaator Caludius, G. Rossini, Charles II, W. Shakespeare, J. J. Ch. Sibelius, P. I. Tšaikovski, G. Verdi, L. Van Beethoven, L. Da Vinci, J. S. Bach

Õpetlase roll jaguneb veel 7 alatüübi vahel. Nii on olemas:
õpetlane-ori, õpetlane-sõjamees, õpetlane-käsitööline, õpetlane-õpetlane, õpetlane-mõttetark, õpetlane-preester ja õpetlane-kuningas.5. MÕTTETARK

elena-ray.blogspot.com
See roll ilmneb eneseväljenduse kaudu. 
Mõttetargad väljendavad sünnipärast tarkust ja terasust. 
See inimene otsib alati ainulaadset. 

Ta näeb maailma oma kuulajaskonnana. 

Mõttetark kogub teadmisi nagu merekäsn. 

Ta on suurepärane ekspromtne oraator ja soovib kõiki oma oma omandatud kogemusi jagada kõigiga, kes on kuuldeulatuses. 
Otsib kommunikatsiooni.

Muide mõttetark võib olla ka lihtsalt väga osav ja leidlik suli.

Nad on emotsioonide väljendamise spetsialistid, püüdes sisemistele mõtetele ning tunnetele anda vormi ning häält, mõjutades sellega ülejäänute vastuvõtlikkust.

Võivad olla meelelahutajad, näitlejad, oraatorid, õpetajad, avalikud esinejad.

Suhted on mõttetarga jaoks kui küsimus kohusest ja vastutustundest.

Laps-mõttetargad esinevad sageli isetegevuslikes etendustes. See annab neile võimaluse oma viletsat näitlemisoskust demonstreerida.
Mõnedel laps-mõttetarkadel on kõrgemad ootused ja nendest saavad fundamentalistlike religioonide kuulutajad või poliitikas „head parteilased”.
Noored mõttetargad otsivad sõna tõsises mõttes lava. Neist saavad entusiastlikud müügiagendid või õpetajad.
Küpsed mõttetargad kirjutavad sagei laiahaardelisi saagasid ja näidendeid, milles kuujutavad ennast peaosas. Kui nad näitlevad, siis ainult väikesele sõprade ringile, kes ie oleks vaenulikud.
Siia gruppi kuuluvad nt dramaturgid, lavastajad, režissöörid, advokaadid.
Vanad mõttetargad elavad sageli oma sarmi, hedonismi ja varguste arvel, ja kes elavad tuliselt kaasa meelelahutustele.

Näiteks
Franklin Roosevelt, Augustus Caesar, Charles I, G. F. Händel, M. De Cervantes, G. Puccini, Louis XIV, Ringo Starr

Mõttetarga roll jaguneb veel 7 alatüübi vahel. Nii on olemas:
mõttetark-ori, mõttetark-sõjamees, mõttetark-käsitööline, mõttetark-õpetlane, mõttetark-mõttetark, mõttetark-preester ja mõttetark-kuningas.6. PREESTER

pinterest.com
Inimkonna teenimine: humanitaarsed ideaalid. See inimene otsib alati kõrgemat ideaali või olendit, keda teenida. 
 
Selles inimeses peitub teispoolsuse tunne, ta juba sünnib nö „jumalateadvusega”.
Aga ta ei pea religiooni tingimata praktiseerima.

Ta lihtsalt valib endale elus sellise rolli, kus tal on võimalik paljudele vaimses mõttes lohutust pakkuda.

Ta on innustaja, kes hoolitseb teiste heaolu eest. Ta näeb maailma oma kogudusena.

Siia kuuluvad sageli nt arstid, meditsiiniõed, sotsiaaltöötajad, vaimulikud.

Suhted on preestri jaoks kui küsimus esiletõstmisest ja pühendumisest.

Laps-preestrid saavad sageli fundamentalistlikeks ministriteks ja nõunikeks, kes teevad seda rohkem aplauside teenimiseks kui meeleülendusest või süütundest.
Noored preestrid võivad olla ka sõjaväejuhid, eriti traditsioonidega või erifunktsioonidega väeosades. Noore hinge tsüklis võib peester sageli olla ka päriselt vaimulikurüüs või siis osaleb heategevuses, sotsiaalteenistuses, reformide ristisõdades jms.
Küpsed preestrid tegelevad väärikate ja vaiksete konsultatsioonide andmisega, uneraviga, psühhiaatriaga, kveekerluse a budismiga – kõigega, mis võimaldab neil oma vaimset teed teistele õpetada.
Vanad preestrid säravad omaenda sisemises valguses. Võtavad oma kuulajaskonda kõiki, kes soovivad nende tarkuses osa saada.

Näiteks
Platon, N. Bonaparte, Nero, Chopin, O. Cromwell, Jeanne d`Arc, St. Dominicus, H. Berlioz, Ramses II, F. De Goya, R. Wagner, M. Mussorgski, St. F. Assisist, J. the Ripper, Paulus VI, John Lennon

Preestri roll jaguneb veel 7 alatüübi vahel. Nii on olemas:
preester-ori, preester-sõjamees, preester-käsitööline, preester-õpetlane, preester-mõttetark, preester-preester ja preester-kuningas.7. KUNINGAS

michaelteachings.com
See roll väljendub juhtimise kaudu, samuti võime kaudu mõjutada motivatsiooni. 
 
See inimene asub juhtpositsioonile teadmiste ja sisemise jõu kaudu, juhib tänu sisemise teadmisele. 

See inimene näeb maailma oma valdusena.

Ta püüab operatiivselt tegutsedes ellu viia praktilisi ülesandeid.

Kuningas püüab alati juhendada ja juhtida.

Kuningas on alati igas suhtes, nii seksuaalses kui ka ametialases suhtes domineeriv, mis toob varases keskeas tavaliselt kaasa palju lahutusi ja teisi lepingurikkumisi.

Suhted on kuninga jaoks kui küsimus truudusest ja ustavusest.

Laps-kuningad püüavad sageli pääseda kohalikult poliitilisele areenile. Hea on neile ka politseiülema või linnapea amet. Nii prestiiži kui ka meeldiva füüsilise fassaadi – seaduse ja korra kindlustajana.
Noored kuningad tõusevad suurteks poliitikuteks või küllalt sageli ohvitserideks, kus nad saavad ennast maksimaalselt näidata.
Küpsed kuningad otsivad sageli võimalust poliitilisest võimust loobumiseks ja oma alamate abstraktsemal viisil teenimiseks. Nad võivad olla nt õpetajad, artistid, muusikud, teadlased. Kui nad aga võtavad vastu valitseva positsiooni poliitikas õi ärimaailmas, siis teevad nad seda hoolikalt kaaludes ning sügava vastutustundega.
Paljud vanad kuningad saavad kultuste juhtideks, gurudeks. Nii saavad nad oma alamaid enda ümber hoida, mis aitab neil paremini enda hinge põhiolemust avaldada, seda ilma varasemate tsüklite väsimuseta. Nad otsivad alati oma kõige truumaid alamaid.
Vanad kuningad on ka head baarmanid. Võivad aga olla ka hulkurid, rändtöölised.
Mõnede vanade kuningate üheks funktsiooniks on aidata teisi vanu hingei kokku koondada. Sellised magnetilised vanad kuningad tõmbavad oma alamaid enda juurde, et eluülesanded saaksid täidetud.

Näiteks
Elisabeth I, John Kennedy, Katariina Suur, Lorenzo de` Medici

Kuninga roll jaguneb veel 7 alatüübi vahel. Nii on olemas:
kuningas-ori, kuningas-sõjamees, kuningas-käsitööline, kuningas-õpetlane, kuningas-mõttetark, kuningas-preester ja kuningas-kuningas.Kogunud, toimetanud, kokku seadnud ja osaliselt ka tõlkinud Ingid Prass.
CopyRight ©

Allikad:
C. Q. Yarbro “Michaeli sõnumid” (kanaldus)

Postita kommentaar

Copyright © Manaratas. Designed by OddThemes