Egregorid suhetes, peres ja töökohas

Mis on egregor...

Egregor – see on spetsiifiline energeetiline olend.
Egregor elab astraalses maailmas ning luuakse mentaalsete ning astraalsete energiatega. 
Sel ei eksiseeri sellist mõistet nagu „hing”, seetõttu puudub sel ka arusaamine heast ja kurjast.

 
salik.biz/articles/
Peamine energia egregori jaoks – need on inimese emotsioonid. 

Kui inimesel mõne egregori vastu emotsioonid puuduvad, siis ta seda egregori aitama ehk toitma ei hakka. 
 
Egregor võib käituda kui kaitseingel, aga seda juhul kui inimene kannab tema ideed või siis piirajana, kui inimesel puuduvad tõsiselt emotsionaalsed sihid konkreetses egregoris.

Egregor jagab inimesega, kes tema ideest kütkestatud on, informatsiooni. Kõige hinnalisemaid liikmeid aga toidab energiaga, loob tingimusi oma ideede jätkamiseks. St aitab inimesi, kes viivad seda egregori massidesse.

Egregoridest täpsemalt ja pikemalt saab lugeda siit: Egregorid, nende teenimineEgregore on erinevaid...

Inimestel on ideesid palju, see tähendab, et ka egregore on palju. 
Proovige loendada, kui paljudest egregoridest te mõjutatud olete... 
 
Tõenäosus, et egregori eest on võimalik peitu minna, et mitte ükski egregor ei mõjuta, see on ilmselt kaduvväike ehk utoopiline.

Näiteks proovige lahkuda perekonna, töökollektiivi või huvidega seotud egregoridest? 
Tunnetate, kuidas inimesed hakkavad teist eemalduma ja ülemused teid enam ei märka.Suhete egregorid...

Ka erinevatel suhetel (sõprus, armastus, vaen) on oma egregorid, mis moodustuvad kohe, kui me oleme suhtesse astunud, ja mis elavad samade seaduste järgi kui ülejäänud. 
 
Iga päevaga need egregorid kasvavad, tugevnevad, mõjutavad paari. Mõjutavad iga päev.

Ergegor toitub sellest, mida me temasse panustame ning annab mõistagi seda, millest ta koosneb.

Loogiline on – millega toidame, see ka kasvab. 
Vastavalt sellele muutuvad või siis ei muutu suhted.

Kas siis toidame positiivsete või negatiivsete mõtete, tunnete ja emotsioonidega.

Kõige kergemalt ning kiiremalt kasvab egregor negatiivsete ilmingute-suhtumiste korral. Võib kasvada nii võimsaks, et võtab meie üle võimu, hakkab meie käitumist juhtima. 
 
Mida siis teha, kui suhted on päris hulluks ehk võimatuks läinud ega allu enam kontrollile?
Sel juhul tuleb teadlikult ja partneriga läbi rääkides hakata egregori positiivsusega toitma, iga päev. Aidata, öelda häid sõnu, naeratada, kallistada jne.

Kui egregor on veel võimsam, st kui tegu on juba vana vaenuga, siis võib esineda vastupanu, tõrkumist, isegi mitte ainult mõlemapoolselt. Tõrgub ka egregor ise, sest ei taha oma toitjatest lahti lasta, ka temal on enesesäilitusinstinkt.
Sel juhul tuleb tööd teha pikka aega ja see on raskem. Tuleb rahulikult ja tasapisi, kõigepealt vähendada negatiivsust. Soovitav on, et abistab psühholoog vms.Pere egregor...

Võtame näiteks perekonna egregori, kui see sai loodud armastuse ning üksteisemõistmise idee kohaselt. Selle pere liikmed, projitseerides just neid tundeid, tugevdavad aja jooksul seda egregori, see kasvab ja tugevneb. Egregor peab arenema ning armastuse tunde peab lastele edasi andma. Lahutuste statistika näitab, et laste sündides paljud paarid lahutavad.

Kui paar lõi perekonna, aga armastust tunneb vaid üks neist, siis lapse ilmudes laieneb ema armastus lapse peale. Emal on aga see tunne pandud alateadvuse tasandile ning siis lapse isa võib egregorist välja lükatud saada. Eriti juhul, kui lapse isa ei tunne ema vastu armastust, ega ka oma järglase vastu, siis tulemuseks on lahutus.

Kui isa tunneb armastust oma lapse vastu, mitte aga ema vastu, siis võib paar eksisteerida kuni lapse täisealiseks saamiseni. Egregor saab siin nii või teisiti oma energia kätte. 

Selle tunde baasil egregor kasvab, võtab endasse lapsed, lapselapsed, nende mehed ja naised.
Selline egregor on tugev, temas on vastastikune abi, ta korraldab nii, et peamine idee kandja saab lahendatud oma argimured, panustades minimaalseid jõupingutusi.

Miks on raske säilitada pere egregori, kui see on loodud üksnes armastuse tunde najal? Sest pruugib sel vaid kaduda, kui egregor hakkab nõrgenema ning lagunema. Armastus – see väga kõrge vibratsiooniga tunne - on läinud, algavad tülid, vibratsioonitase alaneb ning egregor hakkab surema.

Sageli on nii, et kui sureb see, kes peres kõrget vibratsiooni hoidis, siis hakkab pere lagunema. Näiteks sureb eakas vanaema ja kõik mõistavad, et perekond on lagunenud, sest ainult tema suutis seda vibratsiooni kõigi jaoks hoida.

Pere, mis oli loodud materiaalsel baasil, püsib kauem. Selline energia on madalama tasemega, kui armastuse energia, aga teda on lihtsam hoida. Laste ilmumine tõstab egregori energiasagedust, tekib armastustunne laste vastu, egregor muutub vastupidavamaks.

Egregori energia kontsentreerub selles kohas, kus paiknevad enamus tema liikmetest, st seal, kus elate. Kui te tulete koju, siis lisandub teile jõudu, teile antakse energiat pereelu arenemiseks, lähedaste eest hoolitsemiseks. Kui jalad teid koju ei vii, siis see tähendab, et teil on konkflikt oma pere egregoriga.Kuidas egregoriga sõbrustada...

Kuidas peres suhteid parandada?
Väga lihtsalt – korrastades suhted pere egregoriga. Selleks tuleb meenutada, milline oli algne idee selle loomisel, millised olid emotsioonid, mida tundsite. Siis tunnetate kohe, kuidas egregor muudab oma suhtumist teisse ning pere liikmed samuti.

Kui nende emotsioonide pinnal veelgi tahta suurendada energiavoogu, siis võiks luua positiivse mõttevormi nagu näiteks: „Lähen kohe ja ostan kõigi jaoks midagi maitsvat” või „Valmistan kõigi lemmikroa”. Egregor võib teile „auhinna” anda – näiteks laste või naise/mehe poolt pestud toidunõud, koristatud korteri jne.Ettevõtte egregor...

Eksisteerib selle ettevõtte egregor, kus te töötate. On vaja mõista, milline oli peamine idee selle loomisel. Siis kui teie, tulles tööle, hakkate seda ideed edendama, kõrgel sagedusel egregori toitma, mitte üksnes palka saama, siis teid koondamine ei ohusta. Egregor hakkab teid siis kinni hoidma ega lase oma tiiva alt ära. 
 
Tööle asudeski soovitatakse kirjutada seda, millist kasu te ettevõttele tooksite, mitte seda, kui hea olete. Seega inimestele on vaja näidata, aga veel rohkem egregorile, kuidas te olete võimeline suurendama tema jõudu, milles olete talle kasulik. Pärast siis juba tema teile.Egregori etikett

Kuna me oleme seotud paljude egregoridega, siis meie peamine ülesanne – see on osata ümber lülituda ühest egregorist teise ning püüda toimida temaga palju kõrgematel sagedustel. Siis võime oodata adekvaatset vastastikust info- ja energiavahetust.

Ja samuti on oluline oskus elada olekus „siin ja praegu”
 
Sel juhul toimub selge mõtete ja tunnete ümberlülitus ühest egregorist teise ning energiat jätkub kõigi tegemiste jaoks. Kodus ei ole vaja mõelda tööst ning tööl olles näiteks kodus keedetud peedisupist.

Ümberlülituse hetkel lõikate ennast ära töö egregorist, tema energeetilistest sidemetest ning lülitute energeetilistesse sidemetesse kodu ning hobidega. 
 
Need elementaarsed teadmised vastastoimest egregoridega aitavad säilitada teie energiat ning saada egregoridelt abi.


Tõlkinud Ingrid Prass.
CopyRight ©
Allikas:

Postita kommentaar

Copyright © Manaratas. Designed by OddThemes