Léopold Szondi isiksuse test

golbis.com

See isiksuse test on koostatud 20. sajandil, Léopold Szondi, ungari psühhiaatri poolt.

Testi aluseks on kas siis sümpaatia või vastumeelsus teatud inimese näopildi vastu.
Léopold Szondi arvates neid näojooni, mis meid meis endis ärritavad või ligi tõmbavad, kaldume me projitseerima ka ümbritsevatele.

Selle valiku järgi saate teada mitte ainult selle inimese, vaid ka teie enda iseloomu kohta.

Pidage meeles, et ükskõik, millise valiku teete, ei näita see, et teil endal oleks psüühikahäireid.
Oluline on vaid selgitada, mis on teie sisemisteks impulssideks vastavalt sellele psühhoanalüüsi teooriale.

Olgu siin antud selle teooria lühivariant, 8 portreega, mis võib ehk olla pisut ebatäpsem, aga eks otsustage ise.


MIDA TESTIMISEKS TEHA:

Vaadelge neid 8 inimese fotot ja valige see, keda te kindlasti ei tahaks kohata üksiku pimedal kõrvaltänaval, sest tema välimus kutsub teis esile vastikustunde või hirmutab.

Ülemisel real on pildid nr. 1, 2, 3, 4.
Alumisel real nr. 5, 6, 7, 8.


TESTI TULEMUS SELLE JÄRGI, MILLISE INIMESE PORTREE VALISITE:


1. SADIST

Võimalik, et lapsepõlves surusite alla autoritaarluse ilminguid iseenda käitumises, tõmmet domineerimisele ja halbu kalduvusi.
Kui valisite selle portree, siis oma alateadvuses surute alla solvavaid ning alandavaid puhanguid suhtumises ümbritsevatesse.
Tervikuna olete rahumeelne ja ohutu inimene, kes on alati valmis teisi aitama. Kui töötate kontoris, siis teie ülemusel on raske teid ohjata ehk juhtida. Kui te ei taha mingit asja teha, siis loote kunstlikult takistusi (näiteks hilinete tööle sihilikult või käite ringi ja näitate, et teil pole tuju). Raskuste või solvajate ees võtate passiivse vastupanija või ignoreerija positsiooni, mis lõppude lõpuks väsitab teie probleemi allika ära.


2. EPILEPTIK

Epileptiku kui diagnoosi puhul tuleb rääkida ajuhäiretele iseloomulikest nähtustest: impulsiivsus, ärritatus, ootamatud raevu ja agressiooni puhangud.
Kui just see portree tekitab teis hirmu või vastumeelsust, siis tõenäoliselt surusite lapsepõlves alla neid eelpoolnimetatud tunnete ilminguid.
Kõige tõenäolisemalt olete heatahtlik, lahke ja rahuarmastav inimene. Olles rahulik ja sõbralik, jätate vastutustundliku isiksuse mulje. Sellise, kes suudab ennast kontrollida. Olete kindlameelne ja stabiilne oma tunnetes. Loote inimestega kergelt kontakte, samuti ideede ja sündmustega.


3. KATATOONIK
Selle psüühilise häire iseloomulikeks joonteks on ülemäärane kujutlusvõime stimuleerimine, millest see muutub haiglaseks, samuti negativism.
Kui just see naeratav näopilt kutsus teis esile negatiivseid tundeid, siis on teis väga tõenäoliselt allasurutud mõtteline hüperaktiivsus, mis (kui ei saada teda sügavale alateadvusesse) sunnib kaotama sidet reaalsusega.
Loomult olete konservatiiv, kes kahtlevalt suhtub igasugustesse muutustesse ja uuendustesse. Olete mitteusaldav, kartlik inimene, kes raskustega kohaneb uuega. Teie kõige suurem hirm - kaotada enesekontroll. Solvute kergesti, olete kinnine ja väga vaoshoitud. Iialgi ei kaldu te kõrvale oma „käitumise koodeksist“.


4. SKISOFREENIK

Skisofreeniku isiksus paistab silma tugeva apaatia, mõtete moonutamise ja kokkusobimatute emotsioonide poolest.
Kui valisite selle näo, siis tähendab, et surusite lapsepõlves alla ükskõiksust teiste suhtes ja kartsite abstraheeruda (mõtteliselt eralduda) asjadest ja sündmustest.
Isiksusena olete üsnagi suhtlemisaldis inimene. Usute kommunikatsiooni jõusse, naudite siiralt teiste keskel olemist. Samal ajal võib seesama seltskondlikkus olla petlik. Selle taga võib end varjata kinnine, endassesulgunud inimene. Teiste inimestega on teie suhted sagedamini pinnapealsed, justkui ei jätkuks teil tõelisi tundeid. Aga sügaval sisimas tunnete, et teile ei ole ümbritsevaid üldse vaja. Nagu ei ole vaja ka koostegevust nendega.


5. HÜSTEERIK
Hüsteeriku omadused – pinnapealsus, emotsionaalne ebastabiilsus, nartsissism ja ekshibitsionism.
Kui just see nägu tekitab teis hirmu või vastumeelsust, siis võimalik, et ainult seetõttu, et peidate hingesügavuses kustumatut igatsust endale tähelepanu tõmbamise ning enda maksmapanemise järele.
Loote tagasihoidliku, kuid tugeva sisemise hingelisusega inimese mulje. Reaaluses peidab häbeliku ja vaikse inimese taga ennast isiksus, kellel on vastupandamatu soov kütkestada ümbritsevaid. Eraldate oma käitumisele ning väljanägemisele suurt tähelepanu, püüdes välja näha elegantne, et mitte öelda „nõelasilmast tulnud“, täiendades tervikut stiilsete aksessuaaridega. Sellised inimesed nagu teie, kalduvad valima harvaesinevaid ja ebatavalisi ameteid ning hobisid.


6. DEPRESSIIVNE INIMENE
Madal enesehinnang, ebatäiuslikkuse kompleks ja süütunne – need on peamised depressiooni tunnused.
Kui teie valik langes just sellele inimesele, siis kõige tõenäolisemalt olete oma hingesügavuses samuti depressioonis ja püüate püüdlikult seda kontrolli all hoida.
Teid võib kirjeldada kui muretut ning lahedat inimest. Kiirgate aktiivsust, enesekindlust ning optimismi. Aga vahel siiski ärkab teis „kurb kloun“ ning siis ilmub välja melanhoolia. Aeg-ajalt võite olla endassesulgunud ning kahtlustav. See, et üritate depressioonihood maha matta, sunnib teid enda peale võtma üleüldise psühholoogi rolli ja tegelema võõrastele probleemidele ja küsimustele vastuste otsimisega.


7. MANIAKK
Iseloomulikud on maniakaalsed omadused – iseärritumine, enda ülehindamine, ekstravertsus ning kalduvus raha ja emotsioone tuulde lasta.
Kui teile tundus just see nägu vastumeelsena, siis tähendab, et teie vaimustuse tunne võib üle kasvada ülivaimustuseks, haiguslikuks elevuseks. Aga sealt ei ole pikk maa müstika poole kaldumiseks.
Olete inimene, kes ei armasta provokatsioone, lärmi ega kära. Elus olete mõistlikkuse, väljapeetuse ning vaoshoituse näidis. Olles praktiline ning hoolikas, hoiate oma käitumist alati kontrolli all.


8. ASSOTSIATIIVNE ISIKSUSE HÄIRE
See on selline psüühiline seisund, mille korral asuvad ühes inimeses minimaalselt kaks alter-isiksust, igaühel neist on oma maailmavaade ja teed koostegevuseks ümbritseva reaalsusega.
Kui teid hirmutas see nägu, siis lapsepõlves olid teil tõenäoliselt probleemid enesemääramisega.
Omate elus kindlasti kalduvust iga hinnaga täpselt ning selgelt kinnitada ühtekuuluvust teatud poolega. Nagu näiteks „tüdruk-tüdruk“ või „mees-mees“. Selle omapäraga mehed püüavad sageli matšomehena välja näha. Daamid aga tahavad olla naiseliku seksuaalsuse kehastused, flirtida ning meelitada vastassugu.
Tõlkinud Ingrid Prass
CopyRight ©

Allikas:

Postita kommentaar

Copyright © Manaratas. Designed by OddThemes