Elu eesmärgist Kuthumi õpetuse järgi
http://quotesgram.com/

Teadagi on meil kõigil üldine eesmärk areneda, 
aga paljud vaevavad oma pead sellega, mis siis ikka täpselt veel ja kuidas.
Kuidas LEIDA enda konkreetne ELU EESMÄRK sünnidaatumi järgi...

Vaimse õpetaja Kuthumi ehk Koot Hoomi teadmiste põhjal, kes olevat eelmises kehastuses olnud Pyhagoras....

 
Aluseks on sünniaeg, kus peaülesande näitab ära viimane number selles.
On nii põhiline eesmärk kui ka lisaülesanded. Karmalised.

Ülejäänud numbrid näitavad juba eelmistes eludes omandatud kogemusi
Seega pole neile numbritele vaja eriti tähelepanu pöörata.

Näiteks: 1965. aasta, 05 kuu и 15 kuupäev (19650515 ).
 
Peaülesanne on siis viimane number ehk 5.
Puudu on antud näites 8, 7, 4, 3, 2.

Lisaülesanded on määratud hoopis daatumis puuduolevate numbritega. Neid võib nimetada koodideks. 
Puuduolevad numbrid näitavad, mida veel on vaja praeguses elus ära lahendada. Mida vähem on numbreid puudu, seda harmoonilisem isik juba on ja enam pole vaja eriti midagi lahendada.

Kui me aga neid õigesti ja iseenesest (loomulikul teel) lahendama ei õpi, neid väldime, siis niikaua need ka korduvad ehk needsamad probleemid kerkivad ikka ja uuesti meie teele ette. Eri variantides ja eri raskusastmetes. Need tunduvad meie rahu rikkuvat.
 
Seetõttu ei tohiks elus ettetulevaid raskusi vaadata kui probleeme, vaid kui ülesandeid. Kusjuures igale antakse sellised ülesanded, mida nad tegelikult on võimelised lahendama. Mida arenenum isik, seda raskemad ülesanded.

Teadlikumalt elades võime vältida paljusid ebamugavusi, valida õigemat elukutset. Selleks, et mitte ennast raisata valel teel ning et mitte kogeda seal muudkui ebaõnnestumisi ja et mitte sellest kõigest haigestuda (et ta oma õiget teed väldib).


Niisiis.. NUMBRIKOODIDE SELETUSED:

1. GRUPP NUMBREID....

Number 9

Ülesannete lahendamine on seotud 1. tšakra arengu ning avanemisega. Inimene peab õppima ületama kõiki raskusi elu jooksul rõõmu ja armastusega. Ilma tigetsemata ning ilma süüdlaste otsimiseta. Ilma hirmu ning ärevuseta.

Neil inimestel on pidevalt vaja ületada vastupanu, olla väga aktiivsed, arendada nii füüsilist kui ka tahtejõudu, saavutada enesekontroll peres, tööl, ühiskonnas. Neil tuleb õppida teiste eest hoolitsema, arendama kohusetunnet, vastutustunnet ühiskonna ja inimeste ees, distsipliini. Sel inimesel tuleb õppida saavutama kontrolli oma loomalike instinktide üle, neid suunama, mitte vastupidi.

Elukutseteks sobivad alad, kus tuleb panna käed külge materiaalse maailma muutmisele ja paremaks tegemisele, kus on vaja jõudu, visadust, talumisvõimet: sport, sõjakunstid, tants, geoloogia, füüsiline töö, kirurgia, traumatoloogia, massaaž. Humanitaarsed alad toovad sellele inimesele elus palju raskusi. Neil ei ole hea tegeleda vaimsete praktikatega ega töötada peenenergiatega.

Number 8

2. tšakra arendamine. Pere loomine. On vaja õppida looma-ehitama suhteid vanematega, sugulastega, elukaaslastega, lastega. See on nende inimeste peamine ülesanne. Eneseohverdamisvõime arendamine lähedaste suhtes. Tarkuse, tundlikkuse ja kannatlikkuse arendamine ümbritsevate suhtes. Soositud on mitme(palju-)lapselise pere loomine. Seksuaaltšakra arendamine käib armastuse seksuaalse aspekti kaudu. Neil tuleb õppida kontrollima oma kirgi ja soove, allutada neid mõistusele. On vaja aru saada, et seksuaalenergiat saab suunata arengu vajadustele, mitte lihtsalt raisata seda tühjale lõbutsemisele. On vaja korrastada seksuaalelu.

Elukutsete hulgast tuleks valida sellised, mis aitaks arendada ohverdamisvõimet, kannatlikkust, halatavust, lahkust. Pedagoogika, kasvatajad, haiglapersonal, vanadekodu personal, väikelastekodu, ämmaemand, günekoloog, lastearst. Võib leida endale ameti ka looduse ning ökoloogiaga seoses.

Ei tasuks püüda suurte kollektiivide juhtimise poole. Kui juhtida, siis väikesi kollektiive, kus on perelaadsed suhted.
Vaimsetest praktikatest sobiks tantra.

Number 7

3. tšakra arendamine. Peamiseks on õppida kontrollima oma emotsioone ja arusaamine, et kontroll nende üle kindlustab olemise stabiilse arengu paljudes aspektides. Kui anda oma tunnetele vaba voli, algavad erinevad ebameeldivused ning probleemid elus. Neil inimestel on vaja tõsiselt tegeleda oma mentaalkeha arendamisega. Neil on vaja õppida elus järgima mitte emotsioone, vaid olukordade ja situatsioonide loogilist analüüsi. Neil on vaja mõista ning teadvustada, et nende materiaalne edu ja heaolek sõltub nende stabiilsest emotsionaalseks olekust.

On vaja mõista loova ning lõhkuva tegevuse erinevust ning muuta oma tegevus loovaks.
Puuduva 7-ga inimesed peavad õppima raha teenima ning raha väärtustama ja samuti seda ratsionaalselt kulutama. Neil tuleb mõista rahavoogude seadusi ning need omandada, õppida allutama selle energia enda hüveks ning elada muretult ning õnnelikult selles voos.

Elukutset valides tuleks arvestada, et see võimaldaks millegi loomist, oleks sellele suunatud. Siia käib igasugune tootmine, alates töölisest kuni juhini, käsitöö, kaubandus. Need inimesed võivad olla suurte kollektiivide juhid. Seda aga alles läbi raskuste ja teenete jõudmise. Lihtsalt iga hinna eest karjääri tegemine viib ainult raskusteni elus.

Number 6

4. tšakra (südametšakra) arendamine ja avamine. Selle inimese ülesanded sarnanevad nr.8 omale, aga on palju raskemad ja mitmetahulisemad. Siin ei sega enam kired ja emotsioonid. Toimub teadlik eneseohverdamise, kannatlikkuse, kaastundlikkuse ja lahkuse omandamine. Kuid siin ei piirdu asi pere ja lähedastega, vaid asi laieneb suurte inimgruppideni. Eelpoolnimetatud omadused avalduvad juba hinge tasandil.

Inimene peab oma südame avama teistele inimestele ja maailmale. Nad peavad teadlikustama maailma ilu ja harmooniat ning viima need teiste inimesteni. Nad peavad tundma õppima armastuse seadusi, armastuse arengu staadiume ning pidevalt laiendama tingimatut armastust igas olemise suunas.

Hea oleks, kui elukutse oleks seotud meditsiiniga (teraapia, neuroloogia), psühholoogiaga, pedagoogikaga, narkoloogiaga, tööga raskesti kasvatavate lastega jne töödega, mis on seotud hingeliste probleemidega.

Need inimesed mõistavad ilu ja kunsti. Kuid nad ei tohi nendega tegeleda kui elukutsega, sest siis valitseks emotsioonid ja illusioonid. Need võivad aga õigelt rajalt kõrvale kallutada.
Neil ei ole hea valida elukutseid, mis oleks seotud tehnika või täppisteadustega.

Number 5

5. tšakra (kõritšakra) arendamine ja avamine. Peamine suund on seotud teadmise ning loominguga. Nende inimeste peamine eesmärk on kõigepealt ise saavutada teadmised maailma ilust, harmooniast ning armastusest ning siis anda need üle inimestele loomingu ja õpetamise kaudu.

Neil inimestel on vaja püsitada iseenda jaoks "kuldne kesktee" kõigis olemise aspektides ning seda mitte mingitel tingimustel rikkuda ei tohi. Neil inimestel tuleb õppida looma suhteid eranditult kõigi inimestega vastastikuse mõistmise ning austuse alusel. Neil tuleb määratleda oma andekus selles suunas ning arendada see täiuslikkuseni. Ei tohi oma annet mingi vääridee või illusiooni pärast maha matta.

Nende ametid on tihti seotud kunstiga: kunstnikud, kirjanikud, näitlejad, lauljad, kunstiloolased jne. Neile võib soovitada ka diplomaadi, tõlkija elukutset, reisimisega seotud ameteid. Hea on ka pedagoogika, kuid seda juba kõrgkoolis.

Number 4

Tegelemine 6. tšakraga, mis on seotud selgeltnägemisega. Inimesel tuleb läbi paljude olukordade ja ülesannete õppida nägema toimuva põhjust, vabaneda kõigist illusioonidest. Kõik temaga toimuv on seotud mingi põhjuse tulemusega. See on vaja tal leida ja teadvustada. See võimaldab tal jõuda stabiilse ja õnneliku elu tasandile. Vastasel juhul elu hakkab teda siia-sinna viskama ja kaikaid kodaraisse samuti.

Elukutseid võib valida igasuguseid. Peaasi, et need ei oleks monotoonsed ja üksluised tööd. Hea on töö ühiskondlikes organisatsioonides, vabatahtlikes liikumistes ja töö, mis tegeleks töökohtade loomisega loominguliseks tegevuseks.

Number 3

Seotud kroontšakraga. Neil inimestel tuleb õppida täitma seadust ja korda kõiges. Kusjuures tuleb tunda mitte ainult ühiskondlikke seadusi ja loodusseadusi, vaid ka kõrgemaid. Neid seadusi mitte ainult tundma õppida, vaid ka hinge tasandil omaks võtma.

Nende mõistuse järgi ei ole võimalik materiaalsust saavutada. Seetõttu tuleb neil inimestel täiustada oma mentaalkeha mitte enam isiklikul tasandil (nagu nr.7), vaid hinge tasandil. See on juba palju raskem ülesanne. Selle lahendamiseks on neilt inimestel võetud piirangud igasuguste teadmiste omandamisel, kaasa arvatud lähteallikatest. Neid tõmbab jõuliselt ja pidevalt uute teadmiste poole.

Aga mida rohkem antakse, seda rohkem ka neilt küsitakse, nõutakse. Nende ülesanne on jõuda varjatud teadmisteni ning anda need edasi inimkonnale ilma moonutuste ja isiklike eksiarvamusteta, luuludeta.

Arvestades nende seotust info ühisväljaga (sel määral nagu lubab nende arengutase), on neil alati teadmisi selleks, et mistahes elukutset omandada ja seal väärilised olla.
Siiski on parem valida matemaatika, astronoomia, füüsika. Nad võivad edukalt teadusega tegeleda. Ka juriidikaga, seadusloomega. Peaasi, et nad ise oleks seaduskuulekad ning järgiksid maailma korda ja harmooniat.

2. GRUPP NUMBREID....

NUMBRID 0, 1, 2 on seotud kõrgema energiaga ja need numbrid väljendavad-kehastavad seda abi, mida inimesed saavad vastavalt oma ülesannete realiseerimisele.

Number 0

Positiivne variant oleks see, et need inimesed pidevalt uueneksid. Kui seda ei toimu, algab võimas puhastus hingelistest ja füüsilistest šlakkidest.

Need inimesed peavad õppima saatuselööke pehmemalt võtma, õppima lugema eelnevaid märke ning lööke ennetama. Õppima olema ohverdusvõimelisemad.
Kui inimene ei muutu, algab karm kasvatus: töö, tervise, armsamate, lähedaste kaotus.

Number 1

Abi tuleb siin tarkuse ja armastuse kaudu.
Inimesel peab olema kindel veendumus, et tugev jõud ei ole mitte temas endas, vaid tema südame avatuses, teistele inimestele vastu tulles. Kui ta neisse suhtub austusega ega peta. Inimeses peab toimuma sisemine transformatsioon.
Vastasel juhul tekib illusioonide udu, enesepettus. Ja inimene satub ebaselgetesse ja arusaamatutesse olukordadesse. Vajalik on sisemine muutumine, enesepettusest lahtisaamine ja tagasitulek reaalsusesse.

Number 2

Aktiivne teadasaamine on aktiveerunud. Kui inimene püüdleb teadmiste poole, siis talle need antakse ja läbi valgustumise saab abi avastuste tegemisel. Sellele inimesele antakse energiat aktiivseks tegutsemiseks. Sellele inimesele õpetatakse igasse pisiasja tõsiselt suhtuma, sest iga pisiasi võib muuta nende inimeste saatust, kui väiksed need pisiasjad ka ei tundu.
Inimene peab tundma õppima ja tunnistama energia seaduste olemasolu.

 
LISAKS...

KUI NÄITEKS SÜNNIKUUPÄEVAS ON NEED NUMBRID
(0, 1, 2).....

Näiteks kuupäev 06, siis see tähendab, et peamine ülesanna on nr.6 järgi, aga lisanumber 0 annab talle ikka selle TEISE GRUPI omadusi ja energiat.
Need inimesed ei tohi unustada, et kui tal on selline ligipääs energiale, siis tähelepanu tema suhtes on kõrgendatud ja nõudlikkus temapoolsete rikkumiste suhtes on teravnenud.

 
KUI SÜNNIKUUPÄEV KOOSNEB AINULT NENDEST NUMBRITEST...
01,02,10,11,12,20,21,22.

Need inimesed on nö erilised, väljavalitud. Nad peaksid mõistma, et neilt ka nõutakse rohkem. Need inimesed on tulnud missiooniga kogu inimkonna hüvanguks või siis suurte võlgadega hinge küsimustes. Võimalik, et oma eelmistes eludes ei saanud nag hakkama oma kõrge ülesandega, mille tõttu neil toimus nö langemine ning karmalised võlad, mis on vaja parandada.

Kuni 33 eluaastani nad vaevalt teistest erinevad. Kui, siis selle poolest, et neil on kergem ja neil veab rohkem. Ja neile nö antakse.

Aga seejärel käivitub karmavõlgade töötlemise programm ning missiooni täitmine sõltub sellest, kas nad täidavad oma ülesandeid või on hoopis materiaalsete hüvede nautimisele pühendunud, kasutades oma eeliseid jõu ja energia suhtes, et isiklikke huvisid rahuldada.
Siia kategooriasse kuuluvad paljud diplomaadid ja poliitikud.
Kui need inimesed hakkavad omakasu taga ajama, pöördudes missioonist ära, siis ootavad neid numbrikoodi alusel tõsised katsumused.

Neil inimestel on väga soovitav järgida selle piirkonna hingelisi uskumusi, kus nad sündinud on. Mitte ka vahetada religiooni. Sest nende energeetika on loodud vastavalt sünnipiirkonnale. Sealt saavad nad oma suure energeetilise toite.

Neile inimestele toob elus palju probleeme maailma hingelise ülesehituse ja tasakaalu aluste eitamine. Samamoodi ka erinevates ususektides osalemine, maagiasse kaldumine jms.

Sügavas hingepõhjas nad tunnetavad oma asendit ja sageli tunnevad ebamäärast igatsust, ängi, kurbust, ärevust ja kaduvust.

Seega nad peavad ihust ja hingest täitma oma missiooni, tervikuna.

LÕPETUSEKS...

Seega on kõigil numbrikoodi põhjal täita peamine karmaline ülesanne ja väiksemad lisaülesanded.
Kui neid ülesandeid ei täideta, siis tekivad probleemid.

 
Probleemid tekivad numbrikoodi kõige suurema numbri teemas.

Näiteks eespooltoodud näiteks tuli numbrikood 8, 7, 4, 3, 2.
Seega siin on probleemid nr.8-ga seotud. Suhetes perega, partneriga, lastega, sugulastega, lähedastega. Terviseprobleemid, mis on 2. tšakraga seotud, haigused elunditega, mis saavad sealt energiat.
LISAINFOKS.. Tšakrad ja haigused Luule Viilma teadmiste põhjal:

1. tšakra - Luustik, lülisammas, hambad, küüned, jalad, pärasool, jämesool, eesnääre, vaagnapõhi ja lahkliha, veri, rakuehitus.
2. tšakra - Vaagnaõõs, suguorganid, põis, veri, lümf, sperma, seedimine.
3. tšakra - Seedimine, maks, sapipõis, põrn, neerud ja neeru-pealised, vegetatiivne närvisüsteem.
4. tšakra - Ülaselg, süda, kopsud, vere ringvool, käed, nahk, silmad.
5. tsakra - Kopsude tipud, bronhid. kõri, häälepaelad. lõualuu, keel.
6. tšakra - Väikeaju, suuraju ülaosa, kõrvad, nina kõrvalkoopad, silmad, närvisüsteem, nägu.
7. tšakra - Suuraju, kolju.

Tõlkinud Ingrid Prass.
CopyRight ©
Allikad:
http://golbis.com/
 

1 kommentaar :

Copyright © Manaratas. Designed by OddThemes